Boligkjøp – Manglende offentlige godkjennelser

Ved et boligkjøp kan det i ettertid avdekkes mangelfulle offentlige godkjennelser for søknadspliktige tiltak. Dette er forhold som kan være ukjent for både kjøper og selger. Men hvordan stiller det offentlige seg til dette, og hva bør du som kjøper gjøre?

sameiekontrakt, korttidsutleie, brygge, setningsskader, syk i ferien, trær på naboeiendommen, mangler, båt, gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre, strandsonen, depositumspengene, plan- og bygningsloven, innløsning, festetomt, brygge, dispensasjon, punktfeste, rådighetsinnskrenkninge, offentlige godkjennelser

Hvordan stiller det offentlige seg til mangelfulle godkjennelser?

Plan- og bygningsmyndighetene tar vanligvis ikke hensyn til om forholdet oppstod under en tidligere eier. Det offentlige bryr seg altså ikke om nåværende eiers kunnskap eller unnskyldelig uvitenhet. Som et eksempel vil ikke en brygge som ble oppført uten nødvendig søknad for 30 år siden være lovlig, selv om nåværende selger eller kjøper trodde at alt var i orden.

Det offentlige vurderer situasjonen ut ifra reglene som gjaldt da tiltaket ble iverksatt, uavhengig av nåværende eiers kunnskap. Plan- og bygningsmyndighetene vil derfor kunne kreve forholdet utbedret av nåværende eier, og manglende etterlevelse kan følges opp med tvangsmulkt eller forelegg for å tvinge eier til å rette forholdet.

Fakta

Etter plan- og bygningsloven § 32-9 kan forsettlige eller grovt uaktsomme overtredelser straffes med bøter eller fengsel inntil ett år, dersom overtredelsen er vesentlig. Det er derfor mulig at fokuset rettes mot den som utførte tiltaket i sin tid, og da vil ikke nåværende eier bli ansvarlig.

Hva bør kjøper gjøre?

Dersom det ikke finnes tilstrekkelige byggetillatelser for byggene på eiendommen vil dette kunne utgjøre en kjøpsrettslig mangel. Hvis en slik mangel blir påvist, vil du kunne gjøre mangelskrav gjeldende, som for eksempel prisavslag, heving eller erstatning.

Mangelsaker som skyldes feil ved offentligrettslige tillatelser kan ofte være kompliserte og omfattende. Dette som følge av at utfallet av saken kan få store konsekvenser, som for eksempel at deler av huset må rives. I slike situasjoner anbefales det å bli bistått av en erfaren advokat. Våre advokater har høy kompetanse og lang erfaring i mangelsaker. Vi bistår deg i vurderingen av om det foreligger en mangel, samt rådgir deg om hvilket mangelskrav du bør gjør gjeldende. Våre advokater vil sørge for at du får det du har krav på.

Hvordan kan du som selger unngå en etterfølgende sak?

Som selger vil du bli ansvarlig for eventuelle manglende eller uriktige opplysninger om eiendommen. Videre vil du kunne bli ansvarlig dersom eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen kunne forvente ut i fra kjøpesummen og forholdene ellers. For å unngå ansvar som selger bør du derfor ta konkrete og tydelige forbehold om offentlige godkjennelser som gjelder eiendommen. Forbeholdet må gjøres tydelig og eksplisitt for hvert enkelt tiltak. Hvis verken megler eller takstmann gjør undersøkelser om dette, bør det også fremgå tydelig. Dette er viktig ettersom du som selger blir identifisert med takstmannen og megleren.

Kristin Sundby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om boligkjøp. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristin-480x480-1.jpg

Kristin Sundby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring