Når boligen er mindre enn avtalt

Hvis boligen er mindre enn det du fikk opplyst da du kjøpte den, kan det være en mangel som gir rett til prisavslag eller heving.

boligen er mindre

Når boligen er mindre enn avtalt

Ikke alle avvik gir kjøper rett til prisavslag eller heving. Avviket må være av en viss størrelse. Det er av betydning om boligen er kjøpt i 2021 eller 2022. Dette som følge av at det trådte i kraft en lovendring den 1. januar 2022. Etter lovendringen vil arealavvik utgjøre en mangel dersom avviket er mer enn to prosent av det opplyste arealet og minst 1 kvadratmeter.

Fakta

Arealavviket er ikke å regne som en mangel dersom selger beviser at kjøper ikke la vekt på arealopplysningene. For at unntaket skal komme til anvendelse må det foreligge konkrete omstendigheter som tilsier at kjøper ikke tok hensyn til arealopplysningene i sin kjøpsbeslutning. 

Dersom du kjøpte bolig før lovendringen er det ikke en egen bestemmelse som regulerer forholdet. Hvorvidt arealavviket utgjør en mangel må derfor vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Rettspraksis viser at jo større boligen er, desto større må avviket være. I en mindre leilighet vil hver kvadratmeter telle “mer”. For mindre leiligheter er det i rettspraksis angitt en nedre veiledende grense for arealavvik på ca. 5 %. Er avviket mindre enn 5 % foreligger det altså ikke en mangel som gir rett til prisavslag eller heving.

Hvor mye kan kjøper kreve i prisavslag?

Etter avhendingsloven § 4-12 har kjøperen rett til et forholdsmessig prisavslag dersom eiendommen har en mangel. Ved å ta utgangspunkt i kjøpesummen og dele det på det oppgitte arealet, får en gjennomsnittlig kvadratmeterpris. Multipliserer man kvadratmeterprisen med de manglende kvadratmetrene, får man det matematiske prisavslaget. Det er imidlertid ikke korrekt å utelukkende beregne prisavslaget på denne måten. Domstolene tar ofte utgangspunkt i det matematiske prisavslaget og korrigerer beløpet skjønnsmessig. Det som følge av at de ulike delene av boligen har forskjellig verdi, samt at andre forhold som tomt og beliggenhet påvirker boligprisen. Prisavslaget ved arealavvik blir ofte et sted mellom 50-100 % av det matematiske prisavslaget.

Reklamasjon ved arealavvik

Er den nye leiligheten eller boligen din mindre enn avtalt er det viktig at du reklamerer innen rimelig tid. En forutsetning for at du som kjøper skal kunne gjøre gjeldende krav ovenfor selger er at du har reklamert i tide og på riktig måte. Å reklamere innebærer at man melder i fra til selger om at det foreligger feil eller mangler ved boligen, og at man som følge av dette vil gjøre krav gjeldende. Følger man ikke lovens regler om reklamasjon kan man risikere å miste sine rettigheter. Du kan lese mer om reklamasjon her.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om feil og mangler. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Gjennom innboforsikringen vil du som regel få advokatutgifter dekket i slike saker. Du trenger ikke å bruke forsikringsselskapets advokat! Du kan fritt velge advokat, og forsikringsselskapet vil dekke advokatutgiftene. Innledningsvis i saken undersøker vi om du har krav på rettshjelpsdekning slik at du er sikker på dine advokatutgifter.

– Jeg tok kontakt med Osloadvokatene og kan anbefale de på det varmeste. En utrolig dyktig og seriøs advokat. Har alltid følt meg trygg med advokaten ved min side. Vil også nevne at det sitter 2 veldig blide og hyggelige damer i resepsjonen som alltid gir en varme velkomst. Takk for god hjelp hos dere :)

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring