Båtkjøp – Hvordan svare på en reklamasjon?

Ofte fokuseres det mye på hvordan man sender en reklamasjon og fremsetter et mangelskrav. Dette utgjør imidlertid bare halve historien. Denne artikkelen vil derfor gi deg svar på hvordan du som selger bør håndtere en reklamasjon og gi et adekvat svar.

heve båtkjøp, seilbåt, lekkasje, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, reklamasjon

Reklamasjon

Mulighetene for hva det kan klages og reklameres over er mange og forskjellige. Mulige typer reklamasjoner varierer stort, og det er derfor ikke mulig å gi en fullstendig oversikt over hvordan du som selger bør gå frem. Likevel er det noen sentrale punkter som du alltid bør ta i betraktning og nøye vurdere før du svarer på reklamasjonen.

Bruk god tid

Kjøpers desperasjon er ofte betydelig, og som selger vil du instinktivt ønske å respondere raskt. Det er imidlertid sjelden det virkelig haster å svare på en reklamasjon. Vi anbefaler deg derfor å bruke god tid, tenke gjennom hva du burde gjøre og eventuelt rådføre deg med en advokat. Vi kan reglene og unntakene, og vil sørge for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Selv om du kanskje mener at reklamasjonen er uten rettslig grunnlag, har kjøperen funnet grunn til å mene at du er ansvarlig. Du bør derfor prøve å se problemstillingen fra kjøperens ståsted, og ta kjøperen på alvor. Da har du bedre forutsetninger for å tenke gjennom hva du bør gjøre.

Fakta

Det er til alles beste om man klarer å samarbeide og ha en åpen dialog. Begge parter tjener på å bli enige seg i mellom.

Er reklamasjonen rettidig?

Har ikke kjøper reklamert innenfor lovens frister, kan ikke vedkommende gjøre mangelskrav gjeldende. Da vil ikke du som selger kunne bli ansvarlig. Sjekk derfor alltid om kjøper har overhold reklamasjonsfristen. Du kan lese mer om dette her.

Forelå feilen ved levering?

For at du som selger skal bli ansvarlig for feil og mangler, må de ha vært til stede på leveringstidspunktet. I mange tilfeller klages det over feil som er av en slik art at de ikke kan ha oppstått før levering. Dette gjelder for eksempel mange motorproblemer. Det er derfor viktig å fastslå når den aktuelle feilen oppstod.

Er det mulig å bli enige?

Hvis den feilen det klages over ikke er så stor, vil det ofte være mer å vinne på å komme til enighet, enn ved å bestride krav. Fortell selger om hvordan du ser saken, og kom med forslag til hvordan problemet kan løses. Vær også åpen for selgers synspunkter. Begge parter tjener på å bli enige seg i mellom.

Fakta

I mange tilfeller er kjøper vrang og ikke villig til å komme til enighet. Da kan det være lurt å bli bistått av en erfaren advokat. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om båtkjøp. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

Kan mangelen rettes?

Hvis det er mulig å effektivt rette mangelen, er det mange ganger bedre å gjøre det enn å skape konflikt som kan eskalere over tid. Som selger har du rett til å utbedre mangelen, og kjøper kan sjeldent motsette seg dette. Selgers rett til å utbedre en mangel er praktisk viktig, og ofte den beste veien for deg som selger å gå. Det er som regel en bedre løsning for deg som selger å ta kontroll på reparasjonen selv, i stedet for å la kjøper pådra de utgifter “han ønsker”, og som deretter kan grunngi et prisavslagskrav.

Hvordan svare på en reklamasjon?

Anerkjenn problemet og bekreft at reklamasjonen er mottatt. Videre anbefales det å invitere til dialog, og ikke bare avvise kjøperen. Det er viktig å huske på at uansett typen reklamasjon, er det et felles problem du og din kjøper må håndtere. Unngår du konflikt, kommer du alltid bedre ut av problemet.

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Ved tvist om båtkjøp vil ofte båtforsikringen dekke advokatutgifter opp til kr 100 000,-. I enkelte saker vil også din innboforsikring dekke advokatutgiftene ved kjøp av båt. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Lene-Hamre-480x480-1.jpg

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring