Fikk heve båtkjøp på grunn av lekkasje

Kort tid etter båtkjøpet oppdaget kjøperen en lekkasje. Lensepumpen viste at båten hadde tatt inn 80 liter vann på en time. Kjøperen tok umiddelbart kontakt med selgeren og krevde heving av kjøpet. Etter en helhetlig vurdering ga Forbrukerklageutvalget kjøperen medhold i hevingskravet.

heve båtkjøp, prisavslag, erstatning, båt, undersøkelsesplikt, lekkasje

Båten hadde lekkasje

Da kjøperen oppdaget lekkasjen, kontaktet han selgeren og krevde heving av kjøpet. Selgeren motsatte seg mangelskravet, og påpekte at båten hadde ligget i sjøen under hans eierskap i 10 år, samt blitt malt med bunnstoff årlig. Videre viste selgeren til at kjøperen hadde undersøkt skrog, styring og motor. Når båten ble solgt “som den er” hevdet selgeren at dette var en feil som kjøperen måtte bære risikoen for.

Undersøkelser av verksted

Basert på verkstedets funn ble det avdekket at lekkasjen skyldtes en skade som hadde oppstått over tid med hard bruk og tæring på nagler. Det ble funnet 26 nagler uten hode og en kjøllist som var deformert på flere plasser. Naglene var overmalt med bunnstoff, og verkstedet mente derfor det var stor sannsynlighet for at skaden var skjedd under selgerens eiertid. Lekkasjen var omfattende, og for å rette opp i dette måtte de fleste naglene byttes ut. Kostnadene for reparasjonen ble anslått til å ligge mellom 20 000 og 30 000 kr.

Basert på verkstedets uttalelser krevde kjøperen å få heve kjøpet. Hvis ikke kjøperen fikk medhold i hevingskravet, krevde han prisavslag på 30 000 kr.

Når foreligger det en mangel?

Selv om en gjenstand er solgt “som den er” foreligger det en mangel dersom tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om båten, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet. Videre foreligger det en mangel dersom selgeren har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Fakta

Det foreligger også en mangel dersom båten er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Utvalgets vurdering

For utvalget var det klart at båten hadde en lekkasje og ikke var sjødyktig. Videre var utvalget av den oppfatning at lekkasjen kunne knyttes til forhold ved leveringen. Det omtvistede rettslige spørsmålet var således om lekkasjen utgjorde en mangel.

Det aktuelle grunnlaget for å konstatere mangel var om båten var i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med. Båten var kjøpt for 44 000 kr, noe som måtte anses som en lav kjøpesum. Kjøperen måtte dermed forvente seg utgifter til vedlikehold, reparasjoner og lignende. Etter utvalgets oppfatning kunne imidlertid ikke kjøperen forvente en så omfattende lekkasje at båten ikke var sjødyktig. Videre påpekte utvalget at reparasjonskostnadene utgjorde nesten hele båtens kjøpesum. Utbedringsomfanget fremstod dermed som uproporsjonalt sett hen til båtens kjøpesum. På bakgrunn av dette konkluderte utvalget med at båten var i vesentligere dårligere stand enn det kjøperen kunne forvente, og det forelå derfor en mangel ved båtkjøpet.

Heving

For at et kjøp skal kunne heves, må mangelen være vesentlig. I dette tilfelle tok båten inn betydelige mengder med vann, hvilket gjorde båten ubrukelig for kjøperen. Videre kunne båten ha blitt reparert, men da med en kostnad på mellom 20 000 kr og 30 000 kr. Mangelens betydning for klageren var stor, og utvalget konkluderte derfor med at prisavslag ikke var tilstrekkelig for å rette opp mangelen fullstendig. Kjøperen fikk dermed medhold i at kjøpet kunne heves.

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om båtkjøp. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Lene-Hamre-480x480-1.jpg

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring