Avskjediget etter tap av førerretten – rettmessig avskjed

Nylig var en sak om avskjed etter tap av førerretten oppe i Eidsivating lagmannsrett. Den aktuelle arbeidstakeren mistet førerretten etter å ha kjørt for fort med sin privatbil. Etter en samlet vurdering kom lagmannsretten til at avskjedigelsen var rettmessig.

avskjed, førerretten

Sakens bakgrunn

Arbeidstakeren fikk inndratt førerretten etter en fartsovertredelse knyttet til privat kjøring, og kunne derfor ikke utføre sine plikter etter arbeidsavtalen. Som følge av dette ble det avholdt et møte mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren hvor fremtiden ble diskutert. Etter møtet sluttet arbeidstakeren å besvare arbeidsgivers henvendelser og forespørsler om avklaring rundt arbeidssituasjonen. I samme periode ble arbeidstakeren sykemeldt, uten å informere arbeidsgiveren om dette. Arbeidsgiveren sendte derfor innkalling til drøftingsmøte, hvor det ble opplyst at selskapet vurderte oppsigelse. Brevet ble ikke besvart av arbeidstakeren, og vedkommende møtte heller ikke opp til drøftingsmøtet. På grunnlag av disse forholdene besluttet bedriften å avskjedige arbeidstakeren.

Rettmessig avskjed

Etter arbeidsmiljøloven § 15-14 første ledd kan en arbeidsgiver avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom arbeidstakeren har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Lagmannsrettens vurdering

Lagmannsretten viste innledningsvis til at vurderingen av om det foreligger grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold, ikke bare avhenger av misligholdets art og alvor, men også hvorvidt avskjed fremstår som en rimelig og forholdsmessig reaksjon. Deretter uttalte retten at det lange uvarslede fraværet (5 uker) var i strid med både virksomhetens arbeidsreglement, personalhåndboken, arbeidsavtalen og lojalitetsplikten mellom partene. Når arbeidstaker får sykemelding fra fastlegen må vedkommende selv varsle arbeidsgiver, eller i det minste undersøke om slikt varsel er sendt. Når dette ikke var gjort, var det klart at det forelå et grovt pliktbrudd.

Videre la retten vekt på at arbeidstakeren bevisst unnlot å besvare gjentatte henvendelser fra arbeidsgiveren. At arbeidstakeren hadde tatt en bevisst risiko om å kjøre over fartsgrensen, og derfor var ute av stand til å utføre sine arbeidsoppgaver ble også vektlagt. Det kunne ikke legges vekt på at det var omstendigheter som ikke var klarlagt gjennom forutgående drøftelse eller etterfølgende forhandlingsmøte, ettersom dette skyldtes at arbeidstakeren unnlot å besvare henvendelser fra arbeidsgiveren. Lagmannsretten kom derfor etter en samlet vurdering til at avskjeden var rettmessig.

Hanne Kristiansen Wiik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om arbeidsrett. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Hanne-Wiik-480x480-1.jpg

Hanne Kristiansen Wiik
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring