Kan du avbestille entreprenørens ytelse?

Utgangspunktet er at en avtale skal holdes. I enkelte situasjoner vil imidlertid en forbruker ha behov for å avbestille entreprenørens ytelse eller deler av den. Dette kan for eksempel skyldes at forbrukeren ikke er fornøyd med entreprenørens arbeid, eller kontraktens innhold. Etter bustadoppføringslova § 52 kan forbrukeren avbestille entreprenørens ytelse eller deler av den før overtakelse.

avbestille

Avbestille entreprenørens ytelse

En forbrukeren har som hovedregel alltid rett til å avbestille entreprenørens ytelse eller deler av den. Bustadoppføringslova § 52 regulerer forbrukerens rett til å kreve avbestilling, og hvordan oppgjøret mellom partene skal skje. Når avbestillingen omfatter rett til grunn regulerer bustadoppføringslova § 53 oppgjøret.

Virkningen av at forbrukeren avbestiller, er at entreprenøren må avslutte arbeidet straks. Dette er ikke problematisk i de tilfellene arbeidet ikke er påbegynt. Har arbeidet startet, må det avsluttes, og pågående arbeid sikres.

Entreprenøren har rett til vederlag for arbeid som er utført

For det tilfellet at det er utført arbeid på eiendommen før avbestilling, kan entreprenøren kreve vederlag for denne delen av ytelsen. Utgangspunktet er at forbrukeren skal betale vederlag i henhold til det som er avtalt mellom partene. Inneholder avtalen en fastsatt pris for den delen som er utført, skal forbrukeren betale denne summen. Har ikke partene avtalt pris for den delen av arbeidet som er utført, skal vederlaget fastsettes slik at det dekker nødvendige kostnader og et rimelig påslag.

Erstatning

Entreprenøren kan kreve erstatning for økonomisk tap som følge av avbestillingen. Dette er bare tilfelle dersom forbrukeren med rimelighet kunne regnet med tapet som følge av avbestillingen. Eksempler på tap som kan kreves erstattet er tap som følge av allerede innkjøpte materialer eller påløpte kostnader for underentreprenører. Erstatningskravet kan også omfatte tapt fortjeneste så langt det blir godgjort at det ikke var mulig å oppnå tilsvarende fortjeneste ved oppdrag fra andre.

Fakta

Entreprenøren har ikke rett på erstatning dersom avbestillingen skyldes omstendigheter utenfor forbrukerens kontroll.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om bolig og eiendom. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Adam Justin Ahlquist

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I mange tilfeller vil innboforsikringen din dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

– Osloadvokatene kan anbefales på det varmeste. Advokaten tok tak i saken kjerne, jobbet raskt og effektivt, og brydde seg ikke så mye om bakgrunnsstøyen fra motparten.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Adam-480x480-1.jpg

Adam Justin Ahlquist
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring