Arealavvik: Når eiendommen er mindre enn avtalt

Hvis eiendommen er mindre enn det du fikk opplyst da du kjøpte den, kan det være en mangel som gir rett til prisavslag eller heving.

høy hekk, arealavvik

Utvendig arealavvik

Hvorvidt utvendig arealavvik er en mangel som kan gi rett til prisavslag eller heving er regulert i avhendingsloven § 3-3. Arealavviket er å anse som en mangel dersom tomten er “vesentlig mindre” enn opplyst av selger, eller at selger har opptrådt på en særlig klanderverdig måte. Særlig klanderverdighet omfatter for eksempel svik og grov uaktsomhet fra selger.

Det kreves et betydelig avvik fra det opplyste arealet for at det skal foreligge en mangel. For at arealvviket skal utgjøre en mangel må grunnarealet være mindre enn det kjøperen i god tro har regnet med. Videre må eiendommen være vesentlig mindre enn det selgeren har opplyst. Om arealsvikten utgjør en mangel avgjøres etter en helhetsvurdering av hvordan arealopplysningen er gitt, og hvilken vekt kjøperen hadde grunn til å legge på opplysningene. Selgers beskrivelse av salgsobjekt og kjøpers befaring er sentrale momenter.

Reklamasjon ved arealavvik

Dersom du har mistanke om at det foreligger arealavvik ved eiendommen, bør du reklamere ovenfor selger så raskt som mulig. En forutsetning for at du som kjøper skal kunne gjøre gjeldende krav ovenfor selger er at du har reklamert i tide og på riktig måte. Å reklamere innebærer at man melder i fra til selger om at det foreligger feil eller mangler ved boligen, og at man som følge av dette vil gjøre krav gjeldende. Følger man ikke lovens regler om reklamasjon kan man risikere å miste sine rettigheter. Du kan lese mer om reklamasjon her.

Ta kontakt med advokat

Hvis du oppdager arealavvik ved eiendommen din, anbefaler vi at du rådfører deg med advokat. Våre advokater har høy kompetanse og lang erfaring i saker om feil og mangler. Advokaten vil veilede deg i den videre prosessen, sørge for at du reklamerer riktig, samt overholder ulike tidsfrister.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Gjennom innboforsikringen vil du som regel få advokatutgifter dekket i slike saker. Du trenger ikke å bruke forsikringsselskapets advokat! Du kan fritt velge advokat, og forsikringsselskapet vil dekke advokatutgiftene. Innledningsvis i saken undersøker vi om du har krav på rettshjelpsdekning slik at du er sikker på dine advokatutgifter.

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Det påløper ingen advokatkostnader før klient og advokat er enige om oppdrag.

– Vi er veldig fornøyd. spesielt med advokatens oppfølging, profesjonalitet og belysning av saken ståsted så vi kan ta beslutning.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring