Ble voldtatt, voldtektssaken ble henlagt, hun fikk allikevel erstatning

Hun ble voldtatt av en bekjent. Voldtektssaken ble henlagt av politiet, og kvinnen fikk avslag fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Voldtatt på nachspiel

Voldtekten fant sted i 2007, og saken ble anmeldt til politiet etterfølgende dag. Det var tale om en såkalt «nachspielvoldtekt». Kvinnen var svært beruset, og overgriperen var en bekjent. Politiet fant ikke grunnlag for å ta ut tiltale, da det er svært strengt beviskrav i strafferetten, og det ville være vanskelig å bevise utover enhver rimelig tvil at kvinnen ikke hadde samtykket til samleiet. Saken ble derfor henlagt.

Alvorlige traumer

Hun fikk alvorlige psykiske traumer som følge av overgrepet, og sliter fortsatt med depresjoner og posttraumatisk stresslidelse. Hun tok kontakt med oss i 2013 etter å ha lest at man kunne få voldsoffererstatning selv om straffesaken var blitt henlagt. Osloadvokatene ble kvinnens bistandsadvokat, og det ble søkt om voldsoffererstatning. Kravet ble avslått av Kontoret for voldsoffererstatning da de ikke fant det «klart sannsynliggjort» at hun hadde blitt voldtatt.

Omfattende klage

Det ble deretter utarbeidet en omfattende klage til Erstatningsnemnda for voldsofre, som på bakgrunn av dette omgjorde vedtaket fra Kontoret for voldsoffererstatning. Kvinnen ble tilkjent oppreisning med 150 000,-. Vedtaket åpner også for videre erstatningskrav i form av inntektstapserstatning og menerstatning.

Voldsoffererstatning selv om straffesak blir henlagt

Det er viktig å merke seg at det er mulig å få voldsoffererstatning selv om en straffesak blir henlagt, eller om gjerningsmannen går fri i retten som følge av det strenge beviskravet i straffesaker. Kontoret for voldsoffererstatning har et lavere beviskrav enn det som kreves for å straffe noen. Den som har blitt utsatt for seksualforbrytelser vil ha krav på bistandsadvokat betalt av det offentlige, og bistandsadvokaten vil ta seg av krav ovenfor voldsoffermyndighetene.

Har du blitt voldtatt?

Kontakt Osloadvokatene
ved advokat Lene Wallem
tlf +47 932 69 811 eller  epost på wallem@advokat.no

Relaterte saker:

Slik får du voldsoffererstatning
Mistanke om vold i hjemmet