Viktigheten av riktig eierbrøk

Det er viktig å sørge for at papirarbeidet blir gjort riktig. En liten feil når kjøpekontrakten signeres, kan gjøre at du taper mange hundre tusen kroner.

avhendingsloven, ujevnt dekke, garasje, vann, fall mot sluk, kaldtvann, mangel, lyd, regresskrav, skjønnssak, skatteregler utleie, avbestille, garanti, skatt utleie, balkonger og terrasser, støy fra avløpsrør, branntiltak, korttidsutleie, depositumspengene, økte kostnader, bolig, eierbrøk

De reelle eierforholdene

Utgangspunktet er at det er de reelle eierforholdene som er avgjørende for eiendomsretten, og ikke hva som for eksempel fremgår av kjøpekontrakten. Et langvarig samboerskap kan imidlertid gjøre det vanskelig å avgjøre de reelle eierforholdene. Dere kan for eksempel ha kjøpt og solgt flere boliger, eller en av dere kan ha fått forskudd på arv som er blitt brukt til å nedbetale lånet. Dette kan gjøre at økonomien blir så sammenblandet at det er vanskelig å dokumentere pengebruken.

Klarer man ikke å dokumentere de reelle eierforholdene, er det eierbrøken som fremgår av offisielle dokumenter som legges til grunn. I verste fall kan dette medføre at man taper mye penger. Det er derfor viktig å ta vare på dokumentasjon, samt tinglyse endringer i eierforholdene. Videre anbefaler vi alle samboere å inngå samboerkontrakt. Da sikrer man hva som skjer hvis samboerforholdet tar slutt.

Viktigheten av riktig eierbrøk

Ved oppussing og oppgradering av boligen er det viktig å ta hensyn til eierforholdene. Oppussing kan bidra til verdistigning, og ved å betale for en større andel enn du har eierskap til, vil du gjøre samboeren din rikere. Videre kan feil eierbrøk få store konsekvenser ved et arveoppgjør. Dette som følge av at det kan bli problematisk å bevise de reelle eierforholdene om den ene parten dør. Det vil både være vanskelig å bevise de reelle eierforholdene overfor arvingene, men arvingene vil også ha problemer med å bevise at avdøde reelt sett eide mer enn det som fremgår av skjøtet. Det er således i alle sin interesse at eierbrøken som fremgår av skjøtet er riktig.

Feil eierbrøk kan også skape utfordringer overfor kreditorer. Dersom samboeren din opparbeider seg forbrukslån eller annen usikret gjeld, kan en kreditor ta pant i samboerens andel av boligen. En kreditor forholder seg til de eierandeler som er tinglyst. Står samboeren oppført med 50 % eierandel på skjøtet, kan kreditorene dermed ta pant i 50 % av boligen – selv om samboeren i realiteten ikke eier 50 %.

Hva skjer når man gifter seg?

Mange går i store feller når man gifter seg. Et eksempel som belyser dette er hvis du og samboeren din eier 50 % av boligen hver. Du har kjøpt hele din andel med egenkapital, mans samboeren din har tatt opp lån for å betale sin del av boligen. Eierforholdene er regulert i samboerkontrakt, og dere tror at alt er på stell. Når man gifter seg blir imidlertid avtalene man har annerledes. Da må man regulere dette i en ektepakt.

Alle verdier man har med seg inn i ekteskapet, tar man også med seg ut. Det vil si at den egenkapitalen du har gått inn med i boligen, vil du også ta med deg ut av ekteskapet. For samboeren din som har tatt opp lån er imidlertid situasjonen annerledes. Lån er felleseie, og skal i utgangspunktet deles likt ved skilsmisse. Det betyr at samboeren som betalte for sin eierandel med egenkapital, har krav på 75 % av verdien av boligen, mens den andre har krav på 25 %.

Fakta

For å unngå at dette skjer må man overføre det man har avtalt i en samboerkontrakt til en ektepakt. Ta kontakt med oss, vi hjelper dere med dette.

Renathe Danielsen

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i tvister om eiendom. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Renathe-480x480-1.jpg

Renathe Danielsen
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring