Venter du lenge på kaldtvann i springen? Mangel

At det tar lang tid før vannet i kranen blir kaldt kan være en kjøpsrettslig mangel. Da kan du ha krav på retting, prisavslag, erstatning eller heving av avtalen.

sameie, kaldtvann

Venter du lenge på kaldtvann?

Det er ikke unormalt med utfordringer i forhold til tapping av kaldtvann i større bygg, ettersom vannet naturligvis blir varmet opp av omgivelsene på veien til tappepunktet. TEK-10, som er en forskrift om tekniske krav til byggverk, har ikke konkrete krav til ventetid. Bransjeanbefalingen er imidlertid at det ikke skal gå mer enn 20 sekunder før man oppnår vann som er lavere enn 20 grader. Normalt vil man likevel kunne oppnå 8-10 grader etter å ha hatt kranen på i 20 sekunder. Overstiger ventetiden dette, er det utenfor hva man med rimelighet kan forvente. Ventetiden vil da kunne utgjøre en kjøpsrettslig mangel, og du kan kreve retting, prisavslag, erstatning eller heving av avtalen.

Retting eller prisavslag

Hvilket krav du bør gjøre gjeldende avhenger av de konkrete omstendighetene i saken. Tar det for lang tid før vannet i springen blir kaldt vil det være nærliggende å kreve retting eller prisavslag. Kjøperen kan kreve mangelen rettet dersom det ikke medfører kostnader eller ulemper som står i misforhold til det forbrukeren oppnår. Retting av mangelen skal skje innen rimelig tid etter at mangelen ble gjort gjeldende. Skal det være ettårsbefaring kan entreprenøren vente med retting til etter dette, dersom det ikke vil medføre ulempe for deg.

For det tilfelle at mangelen ikke blir rettet kan kjøperen kreve prisavslag. Prisavslaget skal tilsvare utbedringskostnadene for mangelen. Blir kostnadene for å utbedre mangelen uforholdsmessig store, skal prisavslaget tilsvare den verdireduksjon mangelen medfører.

Fakta

Dersom mangelen utgjør et vesentlig avtalebrudd kan kjøperen heve avtalen. Dette vil imidlertid sjeldent være tilfelle når mangelen innebærer at det tar lang tid før vannet i springen blir kaldt. Videre kan kjøperen kreve erstatning dersom det økonomiske tapet overskrider prisavslaget. Ved lang ventetid på kaldtvann kan dette typisk være utgifter til sakkyndige. Det vil imidlertid sjeldent dreie seg om store kostnader, og vil derfor nesten aldri bli satt på spissen.

Husk reklamasjon!

Dersom du merker at det tar uvanlig lang tid før vannet i springen blir kaldt er det viktig at du fremsetter reklamasjon. Dette fordi en rettidig reklamasjon er en forutsetning for å fremme krav mot selger. I reklamasjonen må du påberope deg den aktuelle mangelen, og at du på bakgrunn av dette vil gjøre krav gjeldende. Ta kontakt med oss. Vi forklarer deg nærmere hvordan dette gjøres.

Andreas Damsgård

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om bolig og eiendom. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Andreas-480x480-1.jpg

Andreas Damsgård
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring