Tvist om veirett og jordskifte – vant fullt ut

Nylig var en sak om veirett og jordskifte oppe i Agder jordskifterett. Grunneier ønsket å bytte bort veigrunnen mot at han fikk deler av eiendommen til naboen. Ombyttingen ville føre til at grunneier fikk plass til å bygge to hus på tomten sin. Ved bistand fra oss fikk naboen medhold i at vilkårene for jordskifte ikke var oppfylt, samt at veiretten var i behold.

Hva er jordskifte?

Jordskifte er navnet på saker hvor eksisterende eiendomsforhold eller bruken av en eiendom kan endres for å bli mer tjenlig. Slike saker løses av jordskifteretten.

Grunneier ønsket å bygge to boliger på eiendommen sin

Grunneier ønsket å bytte bort grunnen hvor veien gikk mot at han fikk 97,5 m2 av eiendommen til naboen. Dette ville gjøre at han kunne bygge to boliger på tomten sin i stedet for en. Videre ville ombyttingen føre til at naboen ble eier av veigrunnen. Grunneieren mente at å bytte grunn ville være tjenlig, og at vilkårene for jordskifte dermed var oppfylt.

Vilkårene for jordskifte ikke oppfylt

Grunneier fikk ikke medhold i at vilkårene for jordskifte var oppfylt. Jordskifteretten la vekt på at eiendommen ikke er utjenlig som byggetomt til boligformål selv om gevinsten av å bytte grunn ville gjort at det kunne blitt bygd to boliger på tomten. Videre la retten vekt på at naboen har veirett. Ved bytte av grunn ville naboeiendommen gitt bort areal av sin eiendom mot å få eiendomsretten til en vei han allerede hadde rett til å bruke. Ombyttingen ville dermed ikke medført noen fordeler for naboen.

Videre ble det lagt vekt på at utbygging av to hus ville kommet nærmere nabohuset. Slik terrenget fremstår ville dette vært til ulempe for naboen. Det ble også lagt vekt på at utbyggingen av de to husene kan føre til at naboeiendommen vil tape seg i verdi. Etter dette konkluderte retten med at vilkårene for jordskifte ikke var oppfylt.

Ørjan Onarheim

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du en lignende sak om veirett?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om veirett og jordskifte. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Ved tvist om veirett kan du ha krav på å få dekket advokatkostnadene dine gjennom innboforsikringen. Vi hjelper deg og undersøker alltid om du har krav på å få dine utgifter til advokat dekket. Ta kontakt med oss for en uforpliktende evaluering av din sak.

– Osloadvokatene kan anbefales på det varmeste. Advokaten tok tak i saken kjerne, jobbet raskt og effektivt, og brydde seg ikke så mye om bakgrunnsstøyen fra motparten.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Orjan-480x480-1.jpg

Ørjan Onarheim
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring