Utleie av næringslokale

Det er mange spørsmål som kan oppstå i forbindelse med leie av næringslokale. De fleste tvister oppstår når leieforholdet skal avsluttes, og det er ikke uvanlig at man blir møtt med store erstatningskrav fra utleier. Vi kan reglene og unntakene. Ta kontakt med oss for en uforpliktende evaluering av din sak.

næringslokale

Utleie av næringslokale

Husleieloven regulerer leie av næringslokaler. For leie av næringslokaler er det imidlertid stor grad av avtalefrihet, som vil si at flere av bestemmelsene i husleieloven kan fravikes. Ofte bistår vi i leieforhold hvor utleier har skrevet leieavtalen selv. Vår erfaring er at disse leieavtalene i mange tilfeller er ufullstendige. Vi anbefaler derfor å bruke standardkontraktene som er utarbeidet av Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere. Standardkontraktene gir et godt utgangspunkt, hvor man kan foreta endringer tilpasset det konkrete leieforholdet. Det er imidlertid viktig at tilpasningene gjøres og forstås av begge parter. Dette for at leieforholdet skal bli best mulig og at fremtidige tvister skal unngås.

Fakta

For å unngå fremtidige tvister er det også viktig med en god beskrivelse av leieobjektet i leieavtalen. Videre er det alltid lurt å ta bilder av lokalene før man flytter inn. Det beste er å benytte en overtakelsesprotokoll som signeres av begge parter. Da er man sikker på å unngå tvist om hvordan leieobjektet så ut ved overtagelse.

Leietakers bruk av lokalene

Det er viktig at bruken av lokalene samsvarer med reguleringsplanen som gjelder for eiendommen, og at bruken er i tråd med byggetillatelsen for bygget. Dersom bruken endres fra den som er tillat, uten at det søkes om og innvilges bruksendring, vil det foreligge ulovlig bruk etter plan og bygningsloven. Slik ulovlig bruk kan føre til ileggelse av overtredelsesgebyr. Det er ikke uvanlig at utleier plaserer ansvaret for å følge opp offentlig rettslige krav på leietaker. Det er dermed lurt å alltid undersøke om det foreligger nødvendige offentlige tillatelser før man inngår et leieforhold.

Vedlikehold under leieperioden

Det er viktig med en klar avtale om hvem som har ansvar for vedlikehold under leieperioden. Normalt har utleier ansvar for utvendig vedlikehold, mens leietaker har ansvar for innvendig vedlikehold. Avtalepartene kan imidlertid fritt avtale det de vil.

Det er ikke uvanlig at det oppstår tvist om hvorvidt leietaker har overholdt sin vedlikeholdsplikt ved tilbakelevering av leieobjektet. Gjennom leieperioden forventes det at leietaker følger et vedlikeholdsregime. Tak og vegger må for eksempel derfor males jevnlig. Likevel kan ikke utleier forvente at leieobjektet er som nytt da det leveres tilbake. Utleier må tåle at leieobjektet har blitt utsatt for alminnelig slitasje.

Tilbakelevering

I de fleste leieavtaler er tilbakelevering regulert i leieavtalen. Det er viktig at man setter seg godt inn i hva leiekontrakten og eventuelt husleieloven sier om tilbakelevering og vedlikehold. Hovedregelen er at leieobjektet skal leveres tilbake i den stand lokalene var ved overtagelse. Det er imidlertid klart at dette utgangspunktet må nyanseres noe ved langvarige leieforhold.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi har flere dyktige advokater med lang erfaring i saker om utleie av næringslokaler. Våre advokater kan hjelpe deg med å gjennomgå leieavtalen din, samt gi deg råd og veiledning i forbindelse med både inngåelse, oppfølging og avvikling av leieforholdet. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Marius Martinsen-Røsting

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss dersom du ønsker bistand i tvist om næringslokale. Vi kan reglene og unntakene, og sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Marius-480x480-1.jpg

Marius Martinsen-Røsting
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring