Ulykker i arbeidstiden – Hva kreves av arbeidsgiver?

Arbeidsgivere har et betydelig ansvar for de ansattes sikkerhet, og det er viktig å være oppmerksom på hvilke krav som stilles til en virksomhet.

vederlagskrav, foreldelsesfrist, ulykker

Plikt til å forebygge risiko

Kravene som stilles til en arbeidsgiver er i all hovedsak knyttet til en generell plikt om å redusere risiko for for farer og ulykker. Det er dette som ofte betegnes som arbeidsgivers systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Hva kreves av arbeidsgiver?

Hvilke krav som stilles til en virksomhet, avhenger av hvor risikofylt arbeidet er. Uavhengig av bransje, størrelse og risiko for ulykker bør imidlertid enhver virksomhet gjennomføre følgende steg i sitt HMS-arbeid:

  1. Få oversikt over hvordan bedriften er organisert, hvilke lover og forskrifter som gjelder, og hvilke sikkerhetsrutiner som allerede eksisterer. Bedriftens mål for HMS-arbeid bør fastsettes, hvem som skal ha ansvaret for å følge opp og hvordan arbeidstakerne kan inkluderes i det forebyggende arbeidet.
  2. Kartlegg risikofaktorene ved å vurdere hva som kan gå galt, hvordan det kan forhindres og hva som kan gjøres for å redusere konsekvensene dersom det skjer.
  3. Utarbeid tiltak basert på kartleggingen og fastsett en plan for å kontrollere risiko og tiltak. HMS-tiltak kan omfatte alt fra bruk av vernetøy til opplæring og vedlikehold av utstyr.
Fakta

HMS-arbeidet skal nedtegnes skriftlig. Tilsynsmyndighetene kan kontrollere at HMS-reglene blir overholdt og kan ilegge overtredelsesgebyr ved brudd.

Hvordan håndtere en alvorlig ulykke i virksomheten?

Hvis det oppstår en alvorlig ulykke på arbeidsplassen er det en rekke oppgaver som må ivaretas, både av praktisk og rettslig karakter. Det første du som arbeidsgiver må gjøre etter en ulykke er så snart som mulig (senest innen et døgn) å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet. Videre må du som arbeidsgiver være forberedt på å måtte svare på en rekke spørsmål om ulykken. En arbeidsgiver bør så tidlig som mulig forsøke å skaffe seg oversikt over situasjonen og innhente opplysninger om ulykkestidspunktet og -sted, skadeomfang, hva som har skjedd, og involverte personer og bedrifter.

Fakta

Ulykker kan være vanskelige å håndtere for både arbeidsgivere og ansatte, og det er derfor viktig at virksomheten sørger for at berørte personer blir ivaretatt og fulgt opp.

Konsekvenser av alvorlige ulykker

Når det finner sted en alvorlig ulykke, vil Arbeidstilsynet gjennomføre undersøkelser for å avdekke mulige HMS-brudd. Undersøkelsene kan for eksempel innebære intervjuer med involverte personer i og utenfor bedriften, befaring på ulykkesstedet og innhenting av dokumentasjon om virksomhetens HMS-arbeid. Undersøkelsene sluttføres i en rapport hvor tilsynet konkluderer med om de mener det er skjedd et lovbrudd eller ikke. Arbeidstilsynet kan sanksjonere brudd på HMS-regelverket på ulike måter, men typisk vil virksomheten ilegges et overtredelsesgebyr.

Brudd på HMS-regelverket kan også medføre foretaksstraff og vil kunne etterforskes av politiet. Politiets konklusjon vil ofte være i samsvar med Arbeidstilsynets vurderinger. Straffen for virksomheten vil i de aller fleste tilfeller være en bot, men arbeidsgiver kan også fradømmes retten til å utøve virksomheten eller forbys å utøve den i visse former.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om reguleringsplan. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring