Fikk stoppet ulovlig utkastelse av tidligere samboer

Paret bodde sammen på eiendommen til kvinnen i forholdet. Da parforholdet tok slutt ønsket kvinnen utkastelse av sin tidligere kjæreste. Kvinnen fikk medhold i tingretten, mens i lagmannsretten fikk imidlertid mannen medhold i at begjæringen om fravikelse ikke kunne føre frem.

Mannen kunne ikke kastes ut

Det må foreligge tvangsgrunnlag for at man skal kunne kaste ut noen fra sitt bosted. Tvangsgrunnlag foreligger blant annet dersom det er “åpenbart” at mannen ikke har rett til å bo på eiendommen. Kvinnen mente at vilkåret var oppfylt som følge av at hun var oppført som eneeier av boligen og at samboerforholdet nå var slutt. Mannen motsatte seg imidlertid utkastelsen. Han mente at han var blitt medeier som følge av at han hadde bidratt fysisk og økonomisk til deres nåværende og tidligere bosted. Som følge av dette måtte han ha bruksrett til boligen, og dermed ikke kunne kastes ut.

Retten viste til at det måtte foretas en konkret bevisvurdering. Lagmannsretten fant det ikke “åpenbart” at mannen ikke var medeier. Det var dermed ikke “åpenbart” at han ikke hadde rett til å bo på eiendommen. Som følge av dette forelå det ikke tvangsgrunnlag for utkastelse, og begjæringen om fravikelse kunne ikke føre frem.

Måtte fortsette å bo under samme tak

Vilkårene for å kaste ut mannen var ikke oppfylt, og paret måtte dermed fortsette å bo under samme tak. Videre ble kvinnen dømt til å betale nesten 100 000 kr i sakskostnader.

Har du behov for hjelp i en lignende sak?

Det vil oppleves inngripende å bli kastet ut fra eget bosted. På grunn av de store ulempene utestengelse medfører, kan utkastelse bare skje av namsmyndigheten eller av retten. Ta gjerne kontakt om du står i fare for å bli kastet ut av din bolig. Vi har flere advokater som har lang erfaring med slike saker, og som gjerne hjelper deg med din sak.