Kan arbeidsgiver foreta trekk i lønn og feriepenger?

Arbeidsgivere prøver av og til å holde tilbake lønn og feriepenger. Det er strenge regler for når dette er lovlig. Selv om den ansatte skylder arbeidsgiver penger er det ikke sikkert at arbeidsgiver kan foreta trekk i lønn eller feriepenger. Det følger av arbeidsmiljøloven at arbeidsgiver i utgangspunktet ikke kan foreta trekk i ansattes lønn eller feriepenger. Selv om den ansatte skylder arbeidsgiveren penger, er det altså ikke slik at arbeidsgiver ubetinget kan trekke i lønn/feriepenger.

Klausul i arbeidsavtalen

Fra dette utgangspunktet er det imidlertid en del unntak. Loven hjemler trekk i lønn og feriepenger i en del tilfelle, bl.a. for pensjonsinnskudd og krav om underholdsbidrag. Videre kan arbeidsgiver trekke i lønn eller feriepenger dersom dette er hjemlet i en skriftlig avtale, for eksempel en klausul i arbeidsavtalen om at for mye utbetalt lønn kan motregnes i neste periode.

Videre kan arbeidsgiver trekke lønn dersom slikt trekk er hjemlet i tariffavtale. Det samme gjelder krav mot den ansatte som følge av skade han har påført bedriften med vilje eller ved grov aktløshet.

Har du spørsmål om trekk i lønn og feriepenger?

Kontakt Osloadvokatene
ved arbeidsrettsadvokat Anne Kathrine Fokk
epost fokk@advokat.no eller tlf. 920 39 174

Relaterte saker:

Ble sagt opp i prøvetiden
Hvilke regler gjelder for prøvetid i arbeidsmarkedet?
Formkrav til oppsigelse