Trafikkskade: Advokatens beste råd

Når man utsettes for en ulykke er kanskje ikke papirarbeid det første du tenker på, noe som er forståelig. Det anbefales likevel at du setter deg inn i det mest nødvendige, slik at du ikke mister rettigheter du ellers ville hatt krav på. Her finner du noen sentrale punkter for hva du bør tenke på dersom du har fått en trafikkskade.

trafikkskade

Skriv skademelding

Dersom du blir utsatt for en trafikkulykke er det viktig at det skrives skademelding. Skyldes ulykken at noen andre har kjørt på din bil, er det viktig at du skrive ned forsikringsselskapet til denne bilen. Det som følge av at det er det ansvarlige kjøretøyets ansvarsforsikring som i utgangspunktet er ansvarlige etter ulykken, og dermed det forsikringsselskapet du skal forholde deg til. I mange tilfeller bør også politiet tilkalles ulykkesstedet. Politidokumentene vil være gode bevis på hva som har skjedd.

Vi anbefaler også at du dokumenterer og sikrer bevis selv. Forsikringsselskapet vil ha en interesse i å fremstille ulykken så bagatellmessig som mulig. Det er ikke uvanlig at selskapet prøver å si at ulykken ikke var så kraftig, og at skadene dine dermed ikke kan skyldes ulykken. Det er skadelidte som må sannsynliggjøre at skadene skyldes trafikkulykken. For å ha de beste mulighetene for å bevise at ulykken var kraftig nok til å forårsake skade, bør du ta bilder og sikre eventuelle vitneutsagn. Slike bevis vil kunne ha stor betydning i ettertid.

Oppsøk lege umiddelbart

Etter en trafikkulykke er det viktig at du oppsøker lege raskt. Dersom du har god dokumentasjon på dine symptomer og plager er det enklere å få erstatning. Sørg derfor for at legen får full oversikt over dine plager etter ulykken, samt at plagene blir skrevet ned i journalen.

Dersom du har vedvarende plager er det viktig å følge opp legebehandling og annen behandling jevnlig. Det bil si uten opphold på flere uker og måneder. Sørg for at slike plager journalføres. Grunnen til at dette er viktig er at det ved nakkeskader stilles krav til kontinuitet i sykdomsbildet over tid.

Ta vare på kvitteringer

Det er viktig at du tar vare på alle kvitteringer for utgifter du har hatt som følge av ulykken. Det kan for eksempel være kvitteringer for utgifter til behandling eller reiser. Dersom du har kvitteringer er det enklere å beregne ditt økonomiske tap.

Meld fra til forsikringsselskapet

Etter en trafikkulykke bør du melde i fra til ansvarlig forsikringsselskap så snart som mulig. Du bør også melde i fra til ditt eget forsikringsselskap. Det er viktig at du melder i fra om både skade på bilen, og eventuelle personskader. Videre bør du sjekke om skaden kan være dekket av andre forsikringer, som for eksempel ulykkesforsikring eller reiseforsikring.

Fakta

Dersom du melder i fra om skaden senere enn tre år etter ulykken, risikerer du at hele eller deler av erstatningskravet ditt foreldes. Det vil si at kravet ditt faller bort. 

Trafikkulykke på arbeidsplassen

Dersom du blir utsatt for en trafikkulykke på arbeidsplassen er de samme punktene viktig. Videre er det viktig at skademeldingen leveres til arbeidsgiver, samt at ulykken blir meldt inn til både NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap.

Hva kan advokaten hjelpe til med?

Forsikringsselskapene er svært erfarne, og vet hvordan de skal ivareta sine egne interesser i å holde erstatningssummen nede. Erstatningsoppgjøret kan være komplisert, og man kan møte på vanskelige problemstillinger. Det er skadelidte som må bevise at han eller hun har krav på erstatning. Ved bruk av advokat holder advokaten dialogen med forsikringsselskapet, samt sørger for at dine interesser blir ivaretatt. Vår erfaring er at de som bruker advokat oppnår langt mer i erstatning enn de som krever erstatning på egenhand.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Dekker forsikringen advokatutgifter?

Dersom du har blitt utsatt for en trafikkulykke skal det ansvarlige forsikringsselskapet som utgangspunkt dekke dine rimelige og nødvendige advokatutgifter. Vær derfor ikke redd for å kontakt en erfaren advokat for å få hjelp.

Det påløper ingen kostnader før klient og advokat er enige om oppdrag. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak, eller les mer her om dine rettigheter ved dekning av erstatning

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring