Nye regler for el-sparkesykkel

Bruken av el-sparkesykkel har økt stadig siden 2018. Denne økningen har ført til et betydelig antall av trafikkulykker og personskader. Fra september 2022 har det kommet nye regler for bruken av el-sparkesykkel. Disse nye reglene har blant betydning for varsomheten som er knyttet til bruken av el-sparkesykkel, samt at el-sparkesyklene nå må ha ansvarsforsikring.

skilsmisse, ektefellebidrag, Korona yrkessykdombarnet bo, gjøre sagt opp, Yrkesskade,, fusk, Tapt inntekt yrkesskade, renter etterbetaling, psykisk lidelse NAV, psykisk lidelse, ung ufør, tjene uføretrygd

Den største endringen er at el-sparkesykkel regnes som motorvogn, ikke sykkel som var den tidligere klassifiseringen. At el-sparkesykkel nå regnes som en motorvogn er at alle el-sparkesyklene må ha egen ansvarsforsikring. Dette kan ha betydning dersom du er i en trafikkulykke med en el-sparkesykkel.

Kollisjon med el-sparkesykkel er en trafikkulykke

Bilansvarsloven gjelder dersom du blir påkjørt av en bil eller motorsykkel. At bilansvarsloven kommer til anvendelse betyr at skadelidte har krav på erstatning fra skadelidtes ansvarsforsikring, fremfor skadelideren selv.

Fra september gjelder bilansvarsloven for alle utleide el-sparkesykler, mens privateide el-sparkesykler faller inn under bilansvarsloven fra januar 2023. Fra disse tidspunktene vil bilansvarsloven gjelde ved kollisjon, trafikkulykker, singelulykke og andre ulykker el-sparkesyklene er involvert i.

Dekning av advokatkostander

Dersom du er utsatt for en ulykke med en el-sparkesykkel som er omfattet av bilansvarsloven vil ansvarsforsikringen som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter du har til juridisk bistand. Dette er fordi du har krav på full erstatning og utgiftene til advokat er en utgift du ikke ville ha hatt dersom ulykken ikke inntraff.

Det påløper ingen kostnader før klient og advokat er enige om oppdrag. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak, eller les mer her om dine rettigheter ved dekning av erstatning.

Børge Ongstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Ta kontakt med Osloadvokatene

Osloadvokatene har ekspertisen du trenger for å ivareta dine interesser. Det påløper ingen kostnader før vi er enige om et oppdrag.

Så ta kontakt med Osloadvokatene i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.

Veldig godt innsatt i sak, ulike vinklinger og muligheter, og ikke minst i forhold til forventningsstyring overfor meg. Klar og tydelig i kommunikasjon, og veldig troverdig og saklig ovenfor motpart. Kan på det sterkeste anbefale Osloadvokatene.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/480x480_Ongstad_Borge-kopi.jpg

Børge Ongstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring