Advokaten forklarer: Erstatning ved motorsykkelulykke

Motorsyklister er den mest utsatte gruppen for personskader. Dersom du er utsatt for en ulykke med en motorsykkel, enten ved kollisjon eller eneulykke, kan konsekvensene bli omfattende. I denne artikkel gir Osloadvokatenes advokater en forklaring av erstatning ved motorsykkelulykker.

erstatning motorsykkel

Fakta

Dersom motorsykkelen forårsaker skade er ansvaret objektivt. Det betyr at føreren av motorsykkelen ikke behøver å ha utvist skyld.

Ansvarsforsikring

Det er pålagt med ansvarsforsikring for motorsykler. Det er ansvarsforsikringen som vil betale erstatning dersom den forsikrede motorsykkelen er i en ulykke. Dersom du er utsatt for en eneulykke er det eget forsikringsselskap som vil betale erstatningen.

Dersom motorsykkelen ikke har ansvarsforsikring rettes kravet mot Trafikkforsikringforeningen. Dette er et fond mellom alle forsikringsselskapene som dekker dersom motorsykkelen ikke har forsikring. Foreningen vil etter ulykken rette regresskrav mot den som ikke tegnet forsikring.

Tap og årsakssammenheng

To av grunnvilkårene for erstatning er at den skadelidte har lidt et økonomisk tap og at det er årsakssammenheng mellom skaden og ulykken og skaden og tapet som er lidt. Det finnes unntak fra kravet om økonomisk tap, det står mer om dette under.

Kravet om årsakssammenheng er for at skadevolderens forsikring ikke skal dekke erstatning som er for fjern og avledet fra ulykken. Våre advokater har lang erfaring med vurdering av skader og ulykker. Dersom det er behov for det vil vi hente inn eksperter som vil vurdere din medisinske stilling for å fastslå årsakssammenheng.

Hvilke skader gir grunnlag for erstatning?

Ved en motorsykkelulykke er føreren mer utsatt enn ved en bilulykke. Typiske ulykker våre advokater ser er:

  • Nakke- og ryggskader
  • Skader og amputasjon av armer og ben
  • Psykiske skader som følge av ulykken

Hvor mye kan du få i erstatning?

Hovedregelen er at skadelidte skal ha full erstatning. Det betyr at skadelidte skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd.

Det er flere ulike poster som du kan ha krav på. Dette er:

  • Tap og fremtidige tap i inntekt
  • Påløpte og fremtidige merutgifter
  • Menerstatning og oppreisning
  • Tap av hjemmearbeidsevne

Menerstatning og oppreisning er erstatning for ikke-økonomiske tap. Menerstatning er erstatning for tapt livsutfoldelse. Menerstatning betales etter en fastsatt tabell basert på skadelidtes medisinske invaliditet. Oppreisning er en erstatning som skal kompensere for tort og svie.

Dersom skadelidte selv har skyld i motorsykkelulykken kan erstatningen settes ned.

Dekning av advokatkostander

Dersom du er utsatt for en motorsykkelulykke vil ansvarsforsikringen som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter du har til juridisk bistand. Dette er fordi du har krav på full erstatning og utgiftene til advokat er en utgift du ikke ville ha hatt dersom ulykken ikke inntraff.

Det påløper ingen kostnader før klient og advokat er enige om oppdrag. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak, eller les mer her om dine rettigheter ved dekning av erstatning.

Børge Ongstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Ta kontakt med Osloadvokatene

Osloadvokatene har ekspertisen du trenger for å ivareta dine interesser. Det påløper ingen kostnader før vi er enige om et oppdrag.

Så ta kontakt med Osloadvokatene i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.

– Kompetanserik advokat. Har kunnskap og er veldig nøye. Hun er organisert og tilgjengelig. Hun forklarer godt om prosessen i saken. Veldig god støtte og profesjonell. Seriøs og ansvarlig.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/480x480_Ongstad_Borge-kopi.jpg

Børge Ongstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring