Fått nakkeskade etter trafikkulykke?

Har du fått en nakkeskade etter en trafikkulykke og lurer på om du har krav på erstatning? Det kan være vanskelig å få erstatning for nakkeskader. Vi ivaretar dine interesser i en sårbar situasjon og sikrer deg riktig erstatning.

erstatning for nakkeskade

Nakkeskade etter trafikkulykke

Nakkeskade er en svært vanlig skade etter en trafikkulykke. Typiske symptomer på nakkeskade er stivhet og smerter i nakken og hodet. Har du vært utsatt for en trafikkulykke og har symptomer på nakkeskader bør du oppsøke en lege raskt. Det er viktig at du får dokumentert symptomene og plagene.

Erstatning for nakkeskade

For at du skal ha krav på erstatning etter en trafikkulykke er det flere vilkår som må være oppfylt. I nakkeskadesakene er det ofte vilkåret om årsakssammenheng som er mest utfordrende. Har du fått en bruddskade i nakken er det ofte enkelt å konstatere årsakssammenheng mellom skaden og ulykken. Har du derimot fått en mer moderat nakkeskade som det er vanskeligere å dokumentere, kan det være utfordrende å konstatere årsakssammenheng. Rettspraksis har oppstilt fire vilkår som må være oppfylt for at det skal foreligge årsakssammenheng ved nakkeslengskader. Det er skadelidte som må sannsynliggjøre at det foreligger årsakssammenheng.

  1. For det første må ulykken ha tilstrekkelig skadeevne. Det innebærer at sammenstøtet må ha vært kraftig nok til å forårsake en varig nakkeskade.
  2. For det andre kreves det at skadelidte hadde akuttsympotmer. Det innebærer at skadelidte må ha fått plager innen de første 72 timene etter sammenstøtet. Det er derfor viktig at skadelidte raskt går til legen slik at symptomene og plagene blir dokumentert.
  3. For det tredje må skadelidte ha en viss kontinuitet i sykdomsbildet som stammer fra akuttfasen. Det innebærer at skadelidte må ha hatt sammenhengende plager fra skaden skjedde og frem til den kroniske fasen 1-2 år senere. For å sannsynliggjøre at vilkåret er oppfylt er det viktig at skadelidte jevnlig har vært hos legen grunnet nakkeplagene.
  4. For det fjerde må sykdomsbildet være forenlige med skader påført ved lignende trafikkulykker. Kriteriet innebærer at sykdomsutviklingen passer med det som etter medisinsk vitenskap er et forventet sykdomsforløp. For nakkeslengskader er det typisk at symptomene er kraftige de første dagene, for deretter å bli mindre plagsomme. Dersom plagene eskalerer i månedene etter skaden, vil dette være uforenlig med det man vet om slike skader. Da vil det være vanskelig å få erstatning.

Hva kan du få i erstatning?

Dersom du har fått en nakkeskade etter en trafikkulykke er utgangspunktet at du har krav på full erstatning. Det innebærer at skadelidte får dekket alle sine økonomiske tap. Trafikkskadeerstatningen vil dekke påførte og fremtidige utgifter i forbindelse med skaden, påført og fremtidig inntektstap, hjemmearbeidstap, menerstatning og oppreisning.

Hvem er ansvarlige etter en trafikkulykke?

Det er det ansvarlige kjøretøyets ansvarsforsikring som i utgangspunktet er ansvarlige for skadene etter en trafikkulykke. Dette gjelder uavhengig av skyld og ansvar for ulykken. Forsikringsselskapet er også ansvarlige for de skader som fører selv blir påført. Dersom det er flere biler involvert vil forsikringsselskapene som regel først avklare ansvaret seg imellom. Det kjøretøyet som får ansvaret vil være erstatningspliktig for personskadene.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring