Bilansvaret: “gjer”-vilkåret

Etter bilansvarsloven § 4 har den ansvarlige bileiers forsikringsselskap et objektivt ansvar for skade som motorvognen “gjer”. Men hva innebærer egentlig “gjer”-kriteriet?

bilkjøp, bilansvaret

Bilansvaret

Statistikk viser at trafikkulykker utgjør en av de mest dominerende risikofaktorene i moderne tid. Trafikkskadene skyldes hovedsakelig bilens farlige egenskaper i lys av å være et motorisert kjøretøy med fart, tyngde og motor. Det farekomplekset en motorvogn utgjør, gjorde at man i 1961 vedtok en egen bilansvarslov og etablerte bilansvaret. Bilansvaret innebærer at bileiers forsikringsselskap er objektivt ansvarlig for skader som motorvognen “gjer”.

“Gjer”-vilkåret

Etter bilansvarsloven § 4 er den ansvarlige bileiers forsikringsselskap objektivt ansvarlig for skade som motorvognen “gjer”. At ansvaret er objektivt, innebærer at skadevolder ikke trenger å ha utvist skyld. I tvister om trafikkulykker har “gjer”-kriteriet en sentral plass, og rettsutviklingen viser at stadig flere skadehendelser omfattes av dette kriteriet.

“Gjer”-vilkåret innebærer at skaden må være forårsaket av motorvognen. Motorvognen må med andre ord være en nødvendig betingelse for skaden. Ved samvirkende årsaker, hvor flere årsaksfaktorer har bidratt til skaden, kreves det at motorvognen utgjør en ikke uvesentlig del av hendelsesforløpet. Bilansvaret omfatter dermed enhver skade som har noenlunde naturlig sammenheng med motorvognens tilstand, egenskaper eller andre forhold, såfremt skaden ikke er voldt ved at motorvognen brukes til annet formål enn som kjøretøy.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring