Avslag på AAP – fri rettshjelp

Fikk avslag på arbeidsavklaringspenger, men med fri rettshjelp fra Osloadvokatene ble saken vunnet i Trygderetten.

Forbruker advokat

Over lengre tid hadde mannen slitt med en leddsykdom. Han hadde mottatt sykepenger og arbeidsavklaringspenger over flere år da ytelsen ble stanset i 2014. Begrunnelsen var at arbeidsavklaringspenger i utgangspunktet bare skal tilstås i 4 år. Loven åpner imidlertid for at det i «særlige tilfeller» kan tilstås arbeidsavklaringspenger utover dette.

Fikk fri rettshjelp i NAVsak

Etter avslag også i NAV Klageinstans tok Osloadvokatene saken videre til Trygderetten. Mannen hadde fått fri rettshjelp, det var uten betydning hvor i landet mannen bodde.

Hadde vurdert sykdommen feil

Osloadvokatene som er spesialister i trygderett, oppdaget at NAV hadde vurdert mannens sykdom feil. Han hadde behov for jevnlig behandling av sykdommen og burde derfor fått innvilget arbeidsavklaringspenger utover fireårsperioden.

Trygderetten var enig med Osloadvokatenes eksperter

Trygderetten var enig med Osloadvokatene. Mannen ble dermed innvilget arbeidsavklaringspenger utover fireårsperioden som er lovens utgangspunkt.

Gratis advokathjelp

Når Trygderetten endrer vedtaket til gunst for brukeren skal brukeren få dekket sine kostnader til advokatbistand. Dette følger av trygderettsloven § 29. Mannen fikk dermed både medhold i sitt krav om arbeidsavklaringspenger og bistand fra en av landets dyktigste advokater i trygderett – uten å betale for det.

Tar saker i hele landet

Osloadvokatenes trygderettsgruppe tar saker i hele landet. Dermed kan du nyte godt av fri rettshjelp hos Osloadvokatene uansett hvor i landet du bor. Våre faste og grundige rutiner gjør det mulig å gi bistand og fri rettshjelp i NAVsaker i hele Norge. Kontakt oss i dag for å få eksperthjelp i din NAVsak!

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring