Atferdsplassering

Barn som har alvorlige atferdsproblemer kan plasseres på en institusjon uten samtykke. I en slik sak har både barnet og foreldrene krav på gratis advokathjelp. Bistand fra advokat kan få stor betydning for utviklingen av saken.

atferdsplassering, bekymringsmelding, foreldreansvaret

Vilkår for atferdsplassering

Grunnvilkåret for tvangsvedtak om atferdsplassering er at barnet har vist alvorlige atferdsvansker jf. barnevernloven § 4-24. Atferdsvansker som omfattes er for det første “alvorlig eller gjentatt kriminalitet”. Dette omfatter alvorlige volds- eller sedelighetsforbrytelser, og serier av tyverier eller hærværk.

For det andre omfattes atferdsvansker i form av “vedvarende misbruk av rusmidler”. Et hvert misbruk av rusmidler er ikke relevant. For at vilkåret skal være oppfylt må barnet ha et omfattende misbruk av rusmidler over tid. I vurderingen av misbrukets omfang og alvorlighet skal det legges vekt på barnets alder.

For det tredje omfattes atferdsvansker “på annen måte”. Dette vilkåret omfatter ungdom med sammensatte atferdsvansker som ikke oppfyller kriminalitetskriteriet eller ruskriteriet alene.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring