Atferdsplassering

Barn som har alvorlige atferdsproblemer kan plasseres på en institusjon uten samtykke. I en slik sak har både barnet og foreldrene krav på gratis advokathjelp. Bistand fra advokat kan få stor betydning for utviklingen av saken.

atferdsplassering, bekymringsmelding, foreldreansvaret

Vilkår for atferdsplassering

Grunnvilkåret for tvangsvedtak om atferdsplassering er at barnet har vist alvorlige atferdsvansker jf. barnevernloven § 4-24. Atferdsvansker som omfattes er for det første “alvorlig eller gjentatt kriminalitet”. Dette omfatter alvorlige volds- eller sedelighetsforbrytelser, og serier av tyverier eller hærværk.

For det andre omfattes atferdsvansker i form av “vedvarende misbruk av rusmidler”. Et hvert misbruk av rusmidler er ikke relevant. For at vilkåret skal være oppfylt må barnet ha et omfattende misbruk av rusmidler over tid. I vurderingen av misbrukets omfang og alvorlighet skal det legges vekt på barnets alder.

For det tredje omfattes atferdsvansker “på annen måte”. Dette vilkåret omfatter ungdom med sammensatte atferdsvansker som ikke oppfyller kriminalitetskriteriet eller ruskriteriet alene.

Fakta

Barn med alvorlige atferdsvansker kan bare tvangsplasseres på institusjon når mildere inngrep er forsøkt eller vurderes som nytteløse. Eksempler på slike tiltak kan være urinprøver eller veiledning. Tvangsvedtak kan heller ikke treffes dersom det ikke anses å være det beste for barnet.

Ingen aldersgrense

Det gjelder ingen aldersgrense for hvilke barn som kan plasseres og tilbakeholdes i en institusjon. Et tvangsvedtak om atferdsplassering vil imidlertid være mest aktuelt for større barn. Det er sjeldent at bestemmelsen benyttes for barn under 15 år.

Plasseringene kan både være kortvarige og langvarige

Barnevernloven åpner for at plasseringene kan være både kortvarige og langvarige. Korttidsplassering innebærer at barnet kan plasseres på institusjon i 4 uker, med mulighet for forlengelse en gang med inntil fire nye uker. Kortvarige plasseringer har som formål å observere og undersøke barnet, med sikte på å finne et egnet opplegg for videre behandling.

Har barnet behov for lengre behandling, kan det treffes vedtak om at barnet skal plasseres på institusjon i opptil 12 måneder. Ved særlige tilfeller kan plasseringstiden forlenges med opp til 12 nye måneder. Barnevernstjenesten skal fortløpende følge opp plasseringen, og vurdere tiltaket på nytt når plasseringen har vart i seks måneder.

Vi anbefaler å ta kontakt med advokat

Ved atferdsplassering har både barnet og foreldrene krav på gratis advokathjelp. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om atferdsplassering. Bruk av advokat kan få stor betydning i forhold til sakens utvikling.

Hvis barnet skal plasseres på institusjon er det viktig at barnet blir tilbudt en institusjonsplass som passer. Vi sørger for at barnet blir plassert på en passende institusjon.

Tina Carlsen Ahlquist (Permisjon)

Senioradvokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Tina-480x480-1.jpg

Tina Carlsen Ahlquist (Permisjon)
Senioradvokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring