Skader på eiendom eller innbo av ekstremværet “Hans”?

Ekstremværet “Hans” har herjet over store deler av landet. Skadene som følge av ekstremværet er omfattende, og for de rammede kan tapene være ruinerende. I denne artikkelen redegjør vi for viktige begreper og hvordan du kan gå frem for å kreve erstatning for skadene som oppstår.

Fakta

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke i form av skred, storm, flom, stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Hvor skal du henvende deg?

I Norge har vi to ulike spor du kan følge for å kreve erstatning etter naturkatastrofer. Du kan søke dekning gjennom en privat forsikring, eller gjennom Statens naturskadeordning, som er en offentlig  ordning for dekning av naturskader.

Privat forsikring

I Norge er du dekket mot naturskade dersom du har brannskadedekning gjennom forsikringen din. Normalt vil både forsikring på hus og innbo ha slik forsikring mot brannskader, og dermed også naturskade.

Gjennom bygningsforsikringen og innboforsikringen din vil både løsøre knyttet til boligen og den faste eiendommen være omfattet av den private forsikringen.

Offentlig ordning

For ting eller verdier som det ikke er mulig å forsikre mot brannskader, kan man kreve dekning fra Statens naturskadefond. Dette er gjerne verdier som veier, bruer eller annet knyttet til landbruk.

Et krav for å kreve dekning fra Statens naturskadefond er at du må sende melding senest innen 3 måneder fra skaden oppstår.

Forsikringsoppgjør etter Hans

Det har allerede begynt å komme inn meldinger til forsikringsselskapene som følge av ekstremværet Hans. Skade på bolig, bil, hytte eller annet kan fort gjelde store verdier og det kan være krevende å møte et profesjonelt forsikringsselskap.

Det kan være krevende å tolke forsikringsavtalen til å se om du faktisk har krav på dekning, men særlig er det krevende å sikre at erstatningssummen blir satt riktig. Det er rom for skjønn i verdifastsettelsen og da kan det være helt avgjørende med profesjonell bistand.

Hva kan du kreve erstattet?

Det er flere ulike poster du kan kreve erstattet. De vanligste postene er skader på bolig eller innbo. Her kan du ha krav på at gjenstanden/boligen skal føres tilbake til den standen den var før skaden. Det er flere andre poster du kan ha krav på, under redegjør vi for noen ulike erstatningsposter.

Manglende tilgang på ting i hjemmet. Har du ikke hatt tilgang på gjenstander i hjemmet ditt fordi du ble evakuert, eller boligen var utilgjengelig etter skade kan du ha krav på erstatning for nødvendige bruksgjenstander.

Manglende tilgang på bil. Du kan ha krav på erstatning til leiebil om du ikke har tilgang på din egen bil som følge av Hans.

Ekstra boutgifter. Ved evakuering kan du ha krav på dekning til alternativt bosted.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Er du påført skade av ekstremværet Hans?

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag. Vi har lang erfaring i møte med forsikringsselskapene og flere advokater som er eksperter på erstatningsrett.

Vi hjelper deg med alle steg i saken. Fra å tolke forsikringsavtalen til å sikre riktig verdifastsettelse av dine gjenstander.

Ta kontakt med Osloadvokatene for en uforpliktende evaluering av din sak.

– Kompetanserik advokat. Har kunnskap og er veldig nøye. Hun er organisert og tilgjengelig. Hun forklarer godt om prosessen i saken. Veldig god støtte og profesjonell. Seriøs og ansvarlig.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring