Kan du bli sagt opp som følge av fravær?

Er du som arbeidstaker beskyttet mot å bli sagt som følge av fravær fra arbeidsplassen? Loven gir deg flere rettigheter som har til formål å beskytte deg mot usaklige oppsigelser fra arbeidsgiver.

Fravær oppsigelse

Krav om saklighet

Arbeidstakere kan bare sies opp dersom dette er “saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold”, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Dersom en oppsigelse begrunnes i ditt fravær fra arbeidsplassen vil dette være i arbeidstakers forhold. En slik oppsigelse vil da være lovlig om oppsigelsen er saklig begrunnet. Under gis det en oversikt over når fravær kan gi saklig grunn til oppsigelse, og i hvilke tilfeller det kan være usaklig.

Fakta

En oppsigelse må også oppfylle lovens formkrav. Les mer om dette i arbeidsmiljøloven kapittel 15.

Ulike grunner til fravær

Det kan skilles mellom lovlig og ulovlig fravær. En grunnleggende del av en arbeidsavtale er at du skal være på jobb til bestemte tidspunkter, eller i avtalt omfang. Er du borte fra arbeidet uten gyldig grunn, eller uten avtale med arbeidsgiver, vil dette være ulovlig fravær og et brudd på arbeidsavtalen.

Lovlig fravær er fravær fra arbeidsplassen som enten er avtalt med arbeidsgiver eller annet lovlig fravær som kan dokumenteres, blant annet sykefravær, egenmelding eller ferie. Dersom arbeidsgiver er informert om lovlig fravær kan ikke dette brukes som oppsigelsesgrunn av arbeidsgiver.

Forbruker advokat

Når er ulovlig fravær saklig grunn til oppsigelse?

Har du hatt mye ulovlig fravær kan dette være en grunn for arbeidsgiver til å si opp arbidsforholdet. Før arbeidsgiver avslutter arbeidsforholdet bør du ha fått skriftlige varsler på forhånd. Arbeidsgiver har også som hovederegel en plikt til å drøfte spørsmålet om oppsigelse med deg først, dette kalles et drøftelsesmøtet.

Fakta

På drøftelsesmøte har du rett til å stille med advokat

Momenter som kan vektlegges i vurderingen av om det ulovlige fraværet skal være en saklig grunn for oppsigelse er:

  • Årsaken til fraværet
  • Omfanget av fraværet
  • Om arbeidstaker hyppig har ulovlig fravær

 

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Ta kontakt med oss om du er sagt opp på grunn av fravær

Osloadvokatene har lang erfaring med arbeidstvister. Hos oss får du veiledning og rådgivning i hvordan å ivareta dine rettigheter på best mulig måte.

Du kan ha krav på fri rettshjelp dersom du er sagt opp og oppfyller vilkårene for fri rettshjelp. Våre advokater kan reglene om fri rettshjelp og undersøker alltid om du kan ha krav på dine kostander til advokat dekket.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din oppsigelse.’

 


 

– Lønner seg å ha med advokat i drøftelsesmøte, som sjekker at bedriften har gjort det de skal lovmessig, og at oppsigelsen faktisk er gyldig. Og som forhandler om noen penger med på veien.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring