Så mye kan du få i ektefellebidrag

Under ekteskapet har ektefellene en gjensidig plikt til å underholde hverandre. Det vil si at ektefellene sammen har ansvar for utgifter og arbeid for felles hushold og barn, samt plikt til å ivareta hverandres særlige behov. Når ekteskapet tar slutt opphører i utgangspunktet underholdningsplikten og ektefellene må klare seg selv økonomisk. I enkelte situasjoner har imidlertid en ektefelle krav på bidrag fra den andre.

ektefellebidrag

Hvem kan få ektefellebidrag?

I enkelte situasjoner kan en ektefelle ha krav på bidrag fra den andre etter ekteskapets opphør. For å få ektefellebidrag må den som krever bidrag ha fått redusert sin mulighet til å skaffe seg arbeid på grunn av omsorg for felles barn eller fordeling av oppgaver under ekteskapet. Det kan også være aktuelt med bidrag dersom det er stor forskjell i ektefellenes økonomi, ekteskapet var langvarig eller en av ektefellene har mistet muligheten til å arbeide på grunn av sykdom. Les mer om hvem som kan få ektefellebidrag her.

Så mye kan du få i ektefellebidrag

Størrelsen på ektefellebidraget fastsettes på bakgrunn av behovet for bidrag, og betalingsevnen til den bidragspliktige. Ektefellene kan selv avtale størrelsen på bidraget. Dersom partene ikke blir enige kan spørsmålet avgjøres av bidragsfogden eller domstolene.

Hvor mye bidrag en ektefelle kan få avgjøres etter en konkret vurdering. Sentrale momenter er ekteskapets varighet, fordeling av oppgaver under ekteskapet, ektefellens muligheter for inntektsgivende arbeid og om ektefellen får andre ytelser eller stønader. Illustrerende er en sak som var oppe i Høyesterett. Dommen handlet om en mann og en kone som hadde vært gift i 21 år. Under ekteskapet hadde kvinnen vært hjemmearbeidene og tatt seg av barna. Da partene skilte seg var kvinnen ufør, noe som førte til at hun var i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Mannen i forholdet hadde veldig god økonomi. Retten kom derfor frem til at kvinne hadde rett på bidrag med 5 000 kr i måneden livet ut. Gitt normal levetid tilsvarer det til sammen 2 280 000 kr i ektefellebidrag.

I en lignende sak hadde ektefellene vært gift i 27 år før de skilte seg. Mannen drev eget firma, mens konen var hjemmeværende med barna. I dommen ble det lagt vekt på at kvinnen var uten arbeidsevne og at hun av andre inntekter kun mottok rehabiliteringspenger med et beskjedent beløp. Etter dette kom retten frem til at kvinnen hadde rett på bidrag med 15 000 kr i måneden livet ut. Gitt normal levetid tilsvarer det til sammen 5 200 000 kr i ektefellebidrag.

Sakene viser at størrelsen på ektefellebidrag kan variere stort. Vi anbefaler deg derfor å ta kontakt med en advokat for å sikre en rettferdig løsning. Vi sørger for at du får det du har krav på.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om skilsmisse og ektefellebidrag. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Erle Aas Bjørnstad (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I saker som gjelder ektefellebidrag kan du ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine advokatutgifter. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 320 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 490 000 kroner. Er inntekten under kr 100 000 blir det heller ingen egenandel.

– Jeg tok kontakt med Osloadvokatene og kan anbefale de på det varmeste. En utrolig dyktig og seriøs advokat. Har alltid følt meg trygg med advokaten ved min side. Vil også nevne at det sitter 2 veldig blide og hyggelige damer i resepsjonen som alltid gir en varme velkomst. Takk for god hjelp hos dere :)

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Erle-480x480-1.jpg

Erle Aas Bjørnstad (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring