Hvem kan få ektefellebidrag?

Under ekteskapet har ektefellene en gjensidig underholdningsplikt overfor hverandre. Når ekteskapet tar slutt må ektefellene i utgangspunktet klare seg selv økonomisk. I enkelte situasjoner kan imidlertid en ektefelle ha krav på bidrag fra den andre. Dette blir kalt for ektefellebidrag.

skilsmisse, ektefellebidrag

Hvem kan få ektefellebidrag?

Under ekteskapet har ektefellene en gjensidige underholdningsplikt overfor hverandre. Det vil si at ektefellene sammen har ansvar for utgifter og arbeid for felles hushold og behov. Plikten opphører normalt når samlivet tar slutt. I enkelte situasjoner kan imidlertid en ektefelle ha krav på bidrag fra den andre etter ekteskapets opphør. Vilkåret er at den ektefellen som krever bidrag har fått redusert sin mulighet til å skaffe seg passende arbeid på grunn av omsorg for felles barn eller fordeling av oppgaver under ekteskapet. Det kan også være aktuelt med ektefellebidrag dersom det er stor forskjell i ektefellenes økonomi, ekteskapet var langvarig eller en av ektefellene har mistet muligheten til å arbeide på grunn av sykdom.

Ved samlivsbrudd kan ektefellene sammen bli enige om ektefellebidrag. Hvis ikke partene blir enige kan spørsmålet avgjøres av bidragsfogden eller domstolene. Terskelen for å få ektefellebidrag er høy.

Hvor lenge betales ektefellebidrag?

Bidraget er ment som en økonomisk støtte i en overgangsperiode. Ektefellebidrag betales vanligvis i tre år, men kan også fastsettes uten tidsbegrensning hvis ekteskapet har vart lenge. Gifter du deg på nytt faller retten til bidrag bort.

Størrelsen på ektefellebidraget

Størrelsen på ektefellebidraget fastsettes på bakgrunn av behovet for bidrag, og betalingsevnen til den bidragspliktige. Ektefellene kan selv avtale størrelsen på bidraget. Dersom partene ikke blir enige kan spørsmålet avgjøres av bidragsfogden eller domstolene. Hvis ektefellene har hatt en høy levestandard kan ikke den som skal motta bidrag forvente å opprettholde sin livsstil. Bidraget kan fastsettes som et løpende bidrag eller som et engangsbeløp.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om skilsmisse og ektefellebidrag. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Erle Aas Bjørnstad (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Hos oss undersøker vi alltid om du har krav på at dine advokatutgifter dekkes gjennom ordninger som fri rettshjelp eller gjennom ulike forsikringsordninger. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine advokatutgifter. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 320 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 490 000 kroner. Er inntekten under kr 100 000 blir det heller ingen egenandel.

– Hyret inn Osloadvokatene og har ikke annet å si enn at de gjorde en formidabel jobb der de svarte fort og ordet opp i alle problemene jeg hadde. Anbefales på det sterkeste!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Erle-480x480-1.jpg

Erle Aas Bjørnstad (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring