Risikerer du å bli sagt opp grunnet nedbemanning i bedriften?

En oppsigelse grunnet nedbemanning skal være saklig begrunnet.

angrefrist ved kjøp av bobil, renter ung ufør, Nekte å overta boligen, lån hui, skjevdeling arveoppgjør, listesykdom, nedbemanning

Oppsigelse grunnet nedbemanning

En oppsigelse må være saklig begrunnet. Dette innebærer for det første at bedriften må kunne vise til at det er et økonomisk behov for nedbemanning.

Når det gjelder vurderingen om hvem av de ansatte som skal bli oppsagt, er det grove utgangspunktet at virksomheten må ses under ett, altså som hovedregel skal ansatte i hele virksomheten/konsernet vurderes. De vanligste utvelgelseskriteriene arbeidsgiver kartlegger før beslutning om oppsigelse treffes er de ansattes kompetanse, ansiennitet og sosiale forhold. Her vil det i tillegg til din kompetanse/erfaring være av betydning hvor lenge du har vært i bedriften, og hvor hardt en oppsigelse vil kunne ramme akkurat deg.

Fakta

Ved vurderingen av hvem som skal sies opp, må arbeidsgiveren legge spesielt vekt på hvor vanskelig det vil bli for deg å skaffe nytt arbeid, om du har mindreårige barn, om du har sykdom/har sykdom i familien eller om du nærmer deg pensjonsalder.

Finnes det annet passende arbeid i virksomheten?

Arbeidsgiver plikter å tilby deg annet passende arbeid i bedriften dersom det er mulig. Videre kan arbeidsgiver være forpliktet til å tilby deg en av de andre ansattes stilling, dersom du har lengre ansiennitet, eller det er andre spesielle hensyn ved deg som må tas hensyn til. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden og må kunne vise til at denne prosessen er gjennomført på en forsvarlig måte, domstolen reagerer vanligvis negativt dersom arbeidsgiver ikke har gjennomført en ryddig prosess.

Ulovlig oppsigelse

Virkningen av at det blir gitt en oppsigelse som ikke er saklig begrunnet, og som således strider med arbeidsmiljøloven, er at den ansatte kan kreve erstatning for både økonomisk og ikke-økonomisk tap (oppreisningserstatning).

Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak og dine rettigheter. Vi gir deg råd om hvordan du best går frem -enten om du ønsker å beholde stillingen eller å inngå en sluttavtale. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Hvis oppsigelsen er ugyldig følger det av arbeidsmiljøloven og av vanlig erstatningsrett at arbeidsgiver skal dekke dine nødvendige utgifter til advokat i tillegg til sine egne advokatutgifter. Også når man er i forhandlinger med arbeidsgiver om å få til en endelig avtale (forliksavtale) for å avslutte saken i minnelighet inngår som regel dekning av dine advokatutgifter som en del av forliket. Vi kan reglene og unntakene, og sørger for at dine interesser blir ivaretatt. Vi undersøker alltid om du har krav på å få dine advokatutgifter dekket.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring