Hvem skal betale reisekostnader ved samvær?

Etter et samlivsbrudd er det ikke uvanlig at foreldrene er uenige om hvem som skal betale reisekostnader ved samvær. For foreldre som bor i nærheten av hverandre er det normalt at foreldrene dekker sine egne kostnader, men hva med de tilfellene der foreldrene bor flere timer unna hverandre?

reisekostnader samvær

Hvem skal betale reisekostnader ved samvær?

Etter barneloven § 44 er utgangspunktet at reisekostnadene i forbindelse med samvær fordeles forholdsmessig mellom foreldrene etter størrelsen på inntekten deres. Foreldrene står imidlertid fritt til å avtale en annen løsning.

Hvis partene ikke blir enige om fordelingen av reisekostnadene, kan utgangspunktet om at kostnadene skal fordeles forholdsmessig i enkelte tilfeller fravikes. For at utgangspunktet skal fravikes må det foreligge særlige grunner som gjør det rimelig med en annen fordeling. Den forelderen som mener at det foreligger slike grunner kan reise sak for fylkesmannen eller forliksrådet.

Fakta

Det skal mye til før fylkesmannen eller forliksrådet finner at det foreligger særlige grunner som gjør en annen fordeling rimelig. Et eksempel kan være at det må foreligge store inntektsforskjeller mellom partene samtidig som reisekostnadene er høye.

Hvilke reisekostnader skal dekkes?

Alle kostnader i forbindelse med henting og levering av barnet skal deles. Dette innebærer at alle reisekostnader som knytter seg til selve barnet, men også reisen til en voksen hvis barnet ikke kan reise alene, skal deles. Hvis foreldrene må reise i forbindelse med samværet, skal disse kostnadene også deles. Eksempler på reisekostnader som skal deles er utgifter til tog, buss, fly, drivstoff og bompenger.

Utgifter i forbindelse med feriereiser under samværet kan ikke kreves dekket.

Delt bosted?

Dersom barnet har delt bosted, kommer ikke lovens bestemmelse om å dele reisekostnader til anvendelse. Det som følge av at barnet i et slikt tilfelle anses å bo hos begge foreldrene, og ingen av foreldrene har derfor samvær med barnet i lovens forstand. Når barnet har delt bosted må foreldrene selv avtale fordelingen av reisekostnader.

Når foreldrene ikke blir enige

Hvis foreldrene ikke blir enige om størrelsen på reisekostnadene, eller en av dem ikke betaler det han eller hun skylder, kan saken bringes inn for retten. Saken vil først bli behandlet i forliksrådet, hvor partene prøver å komme til enighet. Dersom foreldrene ikke blir enige kan forliksrådet avsi dom. Denne dommen kan bringes inn for tingretten innen en måned. Bringes ikke dommen inn for tingretten blir den rettskraftig.

Trenger du hjelp i en lignende sak

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om samvær. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Erlend Velle-Skretteberg (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I saker som gjelder samlivsbrudd kan du ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine advokatutgifter. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 320 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 490 000 kroner. Er inntekten under kr 100 000 blir det heller ingen egenandel.

– Hyret inn Osloadvokatene og har ikke annet å si enn at de gjorde en formidabel jobb der de svarte fort og ordet opp i alle problemene jeg hadde. Anbefales på det sterkeste!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Erlend-480x480-1.jpg

Erlend Velle-Skretteberg (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring