De beste rådene før et drøftelsesmøte

En arbeidsgiver skal, så langt det er mulig, drøfte en mulig oppsigelse med deg før du gis en endelig oppsigelse. Et slikt møte kalles et drøftelsesmøte. I denne artikkelen vil vi komme med Osloadvokatenes beste råd til et drøftelsesmøte.

skilsmisse, gjennomføre drøftelsesmøte, drøftelsesmøte 15-1, råd drøftelsesmøte

Hvorfor drøftelsesmøte?

Formålet med et drøftelsesmøte er å bidra til at en oppsigelse er truffet på riktig og veloverveid grunnlag. Arbeidsgiver skal ikke ha konkludert med at du skal sies opp før drøftelsesmøtet gjennomføres. Drøftelsesmøtet er derfor veldig viktig for at du skal kunne fortelle din side av saken og for at dine interesser blir ivaretatt.

Kravet til drøftelsesmøte følger av arbeidsmiljøloven § 15-1:

“Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes”

Våre beste råd til et drøftelsesmøte:

  1. Ha med deg advokat til drøftelsesmøtet
  2. Gå gjennom dokumentasjon som kan være viktig i møtet
  3. La arbeidsgiver forklare hvilke forhold som gir grunnlag for oppsigelse
  4. Be om at det skrives protokoll av møtet
  5. Er sluttavtale en god løsning?

Hvorfor kontakte advokat?

Du har krav på å ha med deg en advokat til drøftelsesmøtet. Våre advokater har lang erfaring med arbeidssaker og drøftelsesmøter. En erfaren advokat vil i møtet kontrollere at arbeidsgiveres begrunnelse for oppsigelse bygger på konkrete fakta og kan vurdere begrunnelsen opp mot lovens krav til saklig grunn for oppsigelse.

Hva er sluttavtale?

En sluttavtale er en frivillig avslutning av arbeidsforholdet. Sluttavtale kan være en god løsning på tvisten. Det er flere forhold å passe på når det gjelder sluttavtale og de små detaljer vil ofte kunne ha stor betydning. Du bør alltid diskutere en sluttavtale med din advokat før du underskriver. Du bør ikke handle overilt ved å signere på en sluttavtale uten først å ha vurdert dette grundig sammen din advokat.

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Arbeidsgiver dekker dine advokatutgifter

Hvis arbeidsgiver har gjort en feil ved oppsigelsen eller avskjeden følger det av vanlig erstatningsrett at arbeidsgiver skal dekke dine utgifter til advokat i tillegg til sine egne utgifter til advokat. I og med at det er så strenge regler ved oppsigelse er det blitt ganske vanlig praksis at arbeidsgiver dekker begge parters advokatutgifter.

Også når man forliker saken er det mulig å få arbeidsgiver til å dekke dine advokatutgifter som en del av forliket. Dette er praktisk når det er litt uklart om arbeidsgiver har oppfylt lovens regler. Selv om det finnes tilfeller der arbeidsgiver ikke vil dekke begge parters advokatutgifter ved et forlik, må dette sies å være ganske vanlig praksis ved oppsigelse og avskjed.

Fri rettshjelp ved oppsigelse

Hvis du etter oppsigelsen har inntekt under 320 000 kr og ingen formue av betydning så kan du få fri rettshjelp i forbindelse med sak om oppsigelse og avskjed. Osloadvokatene kan hjelpe deg med å søke og ordne med dette for deg. Les mer om fri rettshjelp her.

Det påløper ingen kostnader før klient og advokat er enige om oppdrag. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

 


 

– Osloadvokatene vant saken mot en arbeidsgiver der de gruste dem i en rettsak angående en arbeidsulykke jeg hadde. Takket være Osloadvokatene vant jeg rettsaken og fikk en rimelig voksen erstatning.

Tidligere klient - Oslo

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring