Ble sagt opp i prøvetiden – fikk erstatning

Mannen var ansatt i et Transportfirma som sjåfør. Under prøvetiden fikk han muntlig beskjed om at han var avskjediget (sparket).

Arbeidsmiljøloven

Osloadvokatene påtok oss å representere han og vurderte saken. Advokaten kom frem til at et transportfirma kan ikke bare avskjedige en person muntlig på denne måten. I arbeidsmiljøloven er det satt krav til oppsigelser.

Vi fremmet på vegne av mannen krav om erstatning for både lønn, feriepenger og oppreisningserstatning. Det ble tatt ut stevning ved Oslo tingrett og Transportfirmaet sendte ikke inn tilsvar i tide. Oslo tingrett avsa deretter uteblivelsesdom/fraværsdom. Saken har saksnummer 13-022520TVI-OTIR/02.

Høy erstatning

Mannen hadde blitt lovet en lønn på 35 000,- pr mnd. Etter at han ble avskjediget på denne måten ønsket han ikke å komme tilbake til arbeidet. Han nøyde seg dermed med å kreve erstatning i stedet. Det var etter ansettelseskontrakten avtalt to måneders oppsigelse og retten la til grunn at mannen måtte få lønn frem til 4. april 2013. Samlet måtte han dermed få 89 100,- i lønn. I tillegg fikk han erstatning med 20 000,- for tort og svie. En oppreisningserstatning. Han fikk også dekket alle saksomkostningene til advokat med 21 800,-.

Tilsammen ble transportfirmaet dømt til å betalt nærmere 300 000,- fordi de ikke fulgte reglene i loven.

Har du spørsmål om oppsigelse i prøvetiden?

Kontakt Osloadvokatene
ved arbeidsrettsadvokat Anne Kathrine Fokk
epost fokk@advokat.no eller tlf. 920 39 174

Relaterte saker:

Ble sagt opp i prøvetiden
Hvilke regler gjelder for prøvetid i arbeidsmarkedet?
Formkrav til oppsigelse