Ble utsatt for overgrep for over 20 år siden – fikk fri rettshjelp av Osloadvokatene

familievold familie barn arv skifte advokat, advokat.no, osloadvokatene, advokat i oslo, advokater, fri rettshjelp, rettshjelp

Misbrukt av stefaren

Den nå voksne kvinnen var blitt misbrukt av sin stefar fra hun var 6 år gammel. Dette var over 20 år siden. Hun hadde lenge forsøkt å fortrenge det som hadde skjedd men var fortsatt preget av skam.

Bodde i troms – valgte Osloadvokatene

Hun bodde fortsatt i Troms, det samme fylket hvor overgrepene hadde funnet sted, men valgte å søke bistand utenfor hjemfylket sitt. Hun kontaktet Osloadvokatene og fikk fri rettshjelp. Osloadvokatene har lang erfaring fra tilsvarende saker og anbefalte kvinnen å anmelde stefaren.

Hadde krav på erstatning og oppreisning

Stefaren var tidligere dømt for overgrep mot kvinnens søster. Kvinnen hadde som følge av overgrepene mot henne slitt psykisk over lengre tid og var ofte sykemeldt. Det var snakk om både angst- og søvnproblemer i tillegg til depresjon. Disse plagene tok hun medisiner mot. Hun hadde dermed krav på erstatning for økonomisk tap. I tillegg hadde hun krav på oppreisning av gjerningsmannen.

Stefaren ble dømt i tingretten

Politiet åpnet etterforskning mot stefaren og det ble etterhvert tatt ut tiltale. I tingretten ble mannen nok en gang dømt for overgrep. I tillegg til fengselsstraffen måtte han betale erstatning til sin stedatter. Kvinnen ble tilkjent full erstatning. Hun fikk både erstatning for sitt økonomiske tap samt oppreisning for de seksuelle overgrepene.

Ble tilkjent over kr 200.000

Retten la vekt på at overgrepene startet mens kvinnen var i ung alder. Det ble også lagt vekt på at overgrepene hadde pågått over en lang periode. Kvinnen ble derfor tilkjent over kr 200.000 i erstatning og oppreisning.

Overgrep fri rettshjelp

Advokatbistanden var gratis for kvinnen, som fikk fri rettshjelp hos Osloadvokatene. Også i andre saker hvor personer er blitt utsatt for overgrep tilbyr Osloadvokatene fri rettshjelp. Også i saker hvor det har gått lang tid siden overgrepene fant sted er det mulig å få dekket utgiftene til advokatbistand. Dersom du er blitt utsatt for vold, trusler eller tvang i nære relasjoner har du et ubetinget krav på bistandsadvokat. Ved overgrep fri rettshjelp kan du få erstatning og oppreisning.

Er du blitt utsatt for overgrep?

Vi vil gjerne høre fra deg. Våre advokater er blant landets dyktigste innen oppreisning og erstatning etter overgrep og vold. Mange kvier seg for å ta saken videre, spesielt dersom det har gått lang tid siden overgrepet skjedde. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale. Hos Osloadvokatene kan du få råd om hvorvidt du bør ta saken videre eller ikke. Vi tar saker i hele landet. Du når oss på epost eller telefon til  22 82 84 40.

Andre saker vi har løst

Voldtektssaken henlagt – ble likevel tilkjent erstatning

Tingretten ga avslag – fikk erstatning for vold likevel