Oppsigelse under sykemelding

Arbeidsmiljøloven oppstiller et eget oppsigelsesvern for arbeidstakere som er helt eller delvis sykemeldt. Vernet mot oppsigelse er imidlertid ikke absolutt. I denne artikkelen vil du få en oversikt over hvilke regler som gjelder for oppsigelse under sykemelding.

sykemelding

Særskilt vern mot oppsigelse

Det fremgår av arbeidsmiljøloven § 15-8 at en ansatt ikke kan sies opp på grunn av sykdommen de første tolv månedene av sykdomsfraværet. Oppsigelsesvernet regnes normalt fra første fraværsdag, og opphører ved utløpet av verneperioden på tolv måneder, eller når arbeidstakeren blir frisk og kommer tilbake til arbeidet. Formålet med vernet er å forhindre at ansatte skal risikere å stå uten jobb og inntekt i en ellers belastende periode hvor helsen svikter som følge av sykdom.

Utgangspunktet er at det inntrer en ny verneperiode dersom arbeidstakeren på nytt blir sykemeldt etter at han har kommet tilbake i arbeid. I noen tilfeller vil det imidlertid være grunnlag for å se fraværene i sammenheng. Om forholdene skal anses som en sammenhengende fraværsperiode må avgjøres på bakgrunn av en konkret vurdering. Sentrale momenter vil være hvor lenge arbeidstakeren har vært tilbake i arbeid og om fraværet har samme eller lignende sykdomsårsak.

Oppsigelsesvernet

En arbeidsgiver kan ikke begrunne en oppsigelse med sykdom og sykefravær i verneperioden. En oppsigelse som er begrunnet i sykefravær eller arbeidsuførhet vil være ugyldig.

For å sikre et effektivt oppsigelsesvern slår bestemmelsen fast at det som et utgangspunkt skal legges til grunn at det er sykdom som er årsaken til oppsigelse i de tilfeller en arbeidstaker blir oppsagt i verneperioden. Skal oppsigelsen være gyldig må arbeidsgiver bevise at det er en annen, saklig grunn for oppsigelsen. Dette betyr at det skal mye til for at en ansatt kan sies opp under verneperioden.

Vernet mot oppsigelse er ikke absolutt

Vernet mot oppsigelse er ikke absolutt, og derfor er oppsigelser som er begrunnet i andre saklige forhold gyldig. Har arbeidstakeren for eksempel gjort seg skyldig i et pliktbrudd, eller virksomheten har et nedbemanningsbehov, kan dette utgjøre en saklig grunn for oppsigelse også i verneperioden.

Oppsigelse etter verneperioden

Etter utløpet av verneperioden på 12 måneder kan sykdom og fravær utgjøre en saklig oppsigelsesgrunn. Ved vurderingen av om sykefraværet utgjør en saklig oppsigelsesgrunn må det foretas en konkret vurdering. Sentrale momenter vil være hvilke prognoser det er for fravær fremover, hvilke problemer fraværet skaper for arbeidsgiver og om sykdommen medfører mangelfulle arbeidsprestasjoner.

Fakta

For at sykefravær skal kunne utgjøre en saklig grunn til oppsigelse må omplassering og tilrettelegging i virksomheten være vurdert. Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt er omfattende, og innebærer at arbeidsgiver så langt det er mulig skal legge til rette for at arbeidstakeren kan fortsette sitt arbeid.

Har du blitt sagt opp under sykemelding?

Vi har flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse i saker innen arbeidsrett. Ta kontakt dersom du har mottatt en oppsigelse du mener er urettmessig. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Foreligger det et brudd på arbeidsmiljøloven § 15-8 som hjemler oppsigelsesvernet under sykdom, vil du normalt ha krav på erstatning. Ta kontakt for en uforpliktende prat. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

Rolf Odner

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Er du arbeidsgiver?

Er du arbeidsgiver kan vi bistå med å vurdere om det er grunnlag for oppsigelse, og eventuelt sørge for en ryddig prosess i tråd med kravene arbeidsmiljøloven stiller. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Rolf-480x480-1.jpg

Rolf Odner
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring