Advarsel, bordet fanger?

Nylig var en sak om oppsigelse av en bussjåfør oppe i Borgarting lagmannsrett. Arbeidstaker fikk ikke bistand fra fagforbundet sitt, ettersom de mente at saken ikke kunne vinnes. Bussjåføren tok dermed kontakt med oss, som bistod arbeidstaker i både tingretten og lagmannsretten. Med bistand fra oss vant bussjåføren frem med at oppsigelsen var ugyldig.

advarsel

Advarsel

Arbeidsgiver ga i slutten av 2020 en advarsel for mobilbruk under kjøring av buss. Episoden som begrunnet advarselen, var begrunnet i skjult overvåkning av bussjåføren utført på veiene av arbeidsgiver. Arbeidstaker var uenig i advarselens innhold og den beskrivelsen som arbeidsgivers «spion» skrev i sin rapport. Arbeidsgiver hevdet at “spionen” var sendt ut for å observere bussjåføren, og at “spionen” skulle rapportere om hva han observerte under bussturen. Rapporten som ble sendt til arbeidsgiver var på kun seks linjer. I rapporten var både dato og dag for den angivelige observasjonen angitt feil. Videre beskrev observatøren at arbeidstakeren hadde hatt på seg lue som var godt trukket ned i ansiktet, samt at sjåføren benyttet ørepropper for å snakke i telefon.

På konkrete spørsmål i lagmannsretten måtte spionen erkjenne at han ikke kunne være sikker på at arbeidstaker snakket i mobiltelefon, eller benyttet ørepropper. Lagmannsretten konkluderte derfor med at spionens observasjoner ikke var bevist.

Advarsel, bordet fanger?

Tingretten kom til at oppsigelsen var gyldig. Tingretten valgte i stor grad å se bort fra arbeidstakers forklaring og la arbeidsgivers beskrivelser av sakens faktum til grunn. I lagmannsretten, som i stor grad baserte seg på de samme bevisene, ble bevisvurderingen vurdert annerledes. Lagmannsretten viste til en avgjørelse i Høyesterett, hvor det ble uttalt at dersom det er gitt en advarsel, kan arbeidstaker i utgangspunktet ikke bli sagt opp eller avskjediget uten at noe nytt er kommet til. Lagmannsretten konkluderte derfor med at hvis det er gitt en advarsel, så har dette en rettslig betydning som innebærer at bordet fanger. Det betyr at arbeidsgiver ikke kan gjøre om en advarsel til en oppsigelse, uten at det inntrer nye kritikkverdige forhold.

Fakta

Formålet med en advarsel er å gi arbeidstakeren mulighet til å forbedre og endre sin atferd. Etter en advarsel må arbeidstaker dermed gis rimelig tid til å bedre sine prestasjoner.

Ikke saklig grunn til oppsigelse

Telefonsamtalene som begrunnet oppsigelsen skjedde før den siste advarselen ble gitt. Oppsigelsen var dermed begrunnet i forhold som fant sted før advarselen. Som følge av at en arbeidstaker ikke kan sies opp uten at det inntrer nye kritikkverdige forhold, konkluderte lagmannsretten med at oppsigelsen ikke var saklig begrunnet.

Sjåføren fikk beholde jobben og tilkjent erstatning

Som følge av at oppsigelsen var ugyldig fikk bussjåføren beholde jobben sin. Ettersom sjåføren stod i stillingen sin under saken, hadde han ikke noe økonomisk tap. Bussjåføren krevde imidlertid erstatning for ikke-økonomisk tap som følge av belastningen han var påført grunnet den ulovlige oppsigelsen. Sjåføren ble tilkjent 50 000 kr i erstatning for ikke-økonomisk tap. Dette var begrunnet med at arbeidsgiver i forbindelse med konflikten valgte å bestride sykemeldingen til arbeidstaker, samt urettmessig stengte han ute fra arbeidsplassen etter tingrettens dom.

Arbeidsgiver ble også dømt til å betale 306 926 kr i saksomkostninger.

Ørjan Onarheim

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om oppsigelse. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Det påløper ingen kostnader før klient og advokat er enige om oppdrag. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

– Advokaten jeg hadde fra Osloadvokatene er en Harvey Specter!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Orjan-480x480-1.jpg

Ørjan Onarheim
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring