Opplysningsplikten ved boligsalg

I Norge finnes det regler om hva en selger må opplyse om under et salg av bolig – den såkalte opplysningsplikten ved boligsalg. Denne plikten er helt sentral for å sikre et sikkert og trygt marked. Kommer det frem i ettertid av kjøpet at opplysningsplikten ikke har vært overholdt, kan en kreve erstatning, heving av kjøpet eller/og fiksing av manglene som er oppdaget.

samvær, næringslokale

Hva sier loven om opplysningsplikt ved boligsalg?

En kjøper skal kunne være trygg på at en har fått opplysninger om mangler ved eiendommen. En selger har en plikt til å passe på at kjøperen mottar enhver informasjon om eiendommen som vil være nødvendig for å ta en ordentlig vurdering  eiendommens standard. Det stilles et krav til selger om å tilegne seg den informasjonen som vil kunne være nyttig for en kjøper. Det er ikke bare informasjonen som selgeren har som faller inn under opplysningsplikten, men også kunnskap som selger burde hatt.

Kjøper sin undersøkelsesplikt

Kjøper har en plikt til å undersøke boligen før en kjøper den. Er det noe som åpenbart er galt, skal kjøper undersøke det nærmere. Det hjelper ikke da å komme i senere tid med et krav om erstatning eller prisavslag. Ser man mangelen på visning, og man fortsatt velger å kjøpe boligen, har man selv valgt å ta risikoen.

Undersøkelsesplikten ved boligsalg viker for selgerens opplysningsplikt. Det vil si at om selgeren burde ha fortalt om mangelen, har det ikke noe å si om den til dels var synlig på visning.

Uriktig informasjon

Det er ulovlig for selger å gi kjøper uriktig informasjon. Det er tre vilkår som må være oppfylt for at den uriktige informasjonen er ulovlig. Den må ha vært konkret, må i en viss utstrekning være spesifisert og kjøper må ha hatt grunn til å stole på opplysningene. En kjøper må selv gå inn i et salg med baktanken om at selgeren ønsker å selge. Man kan derfor ikke ta alt en får av informasjon med god tro.

Opplysningsplikt ved boligsalg sitt innvirkningskrav

Opplysningene som selger har tilbakeholdt må ha hatt en innvirkning på salget. Det vil si at om salget ikke hadde vært inngått om kjøper visste om manglene, har opplysningssvikten hatt en innvirkning. Om salget fortsatt hadde blitt gjennomført, men med andre vilkår – som redusert pris – har opplysningssvikten hatt en innvirkning.

Adam Justin Ahlquist

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Adam-480x480-1.jpg

Adam Justin Ahlquist
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring