Nye regler om arbeidsavtaler

Lovforslaget om nye krav til arbeidsavtaler er nå vedtatt. Reglene trer i kraft 1. juli 2024.

krav skilsmisse, Krav sluttpakke, krav yrkesskade, hva er en yrkesskade, arbeidsavtaler

Nye regler om arbeidsavtaler

De nye reglene skal sikre arbeidstakere mer forutsigbare og trygge arbeidsforhold. Dette er blant annet gjort ved å øke kravet til opplysninger og informasjon som skal være med i en arbeidsavtale. Som følge av lovendringene, bør nye arbeidsavtaler som inngås være i tråd med regelendringene. Videre bør alle arbeidsgivere oppdatere sine maler og standardarbeidsavtaler så snart som mulig.

Nye innholdskrav

Lovendringen medfører at det stilles en rekke nye krav til innholdet i arbeidsavtaler. Nå må følgende opplysninger være med i arbeidsavtalen:

  • Hvis ikke arbeidstaker har et fast arbeidssted eller hovedarbeidssted, må det opplyses i arbeidsavtalen om fritt valg av arbeidssted
  • Retten til feriepenger skal fremgå eksplisitt av arbeidsavtalen, samt retten til eventuelt annet betalt fravær enn ferie
  • Fremgangsmåten ved opphør av arbeidsforholdet
  • Alle lønnselementene skal angis særskilt
  • Dersom arbeidstiden vil variere, skal det opplyses om dette
  • Ordninger for vaktendringer, samt ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid og betaling for slikt arbeid skal spesifiseres
  • Eventuell rett til kompetanseutvikling må angis i arbeidsavtalen
  • Ytelser fra arbeidsgiver til sosial trygghet og navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i den forbindelse, skal oppgis
Fakta

Endringene medfører at en arbeidsavtale skal inneholde flere detaljerte opplysninger, men lovgiver har gitt uttrykk for at det ikke er meningen å endre på rettigheter og plikter i arbeidsforholdet.

Andre endringer

Det er også vedtatt andre endringer i reglene om arbeidsforhold. Det er nå bestemt at skriftlig arbeidsavtale skal foreligge senest syv dager etter at arbeidsforholdet begynte. Videre skal endringer i arbeidsforholdet tas inn i arbeidsavtalen senest den dagen endringene trer i kraft. Det er også vedtatt regler om at hvis arbeidsavtalen ikke sier noe om stillingens omfang, er det arbeidstakers oppfatning som gjelder med mindre arbeidsgiver kan bevise at noe annet er overveiende sannsynlig.

Fra 1. juli 2024 stilles det også krav om at arbeidsgivere innen en måned må gi skriftlig begrunnelse dersom en arbeidstaker som er midlertidig ansatt eller har deltidsstilling ber om fast stilling, økt stillingsprosent eller heltidsstilling.

Hva med eksisterende arbeidsavtaler?

For eksisterende arbeidsforhold, skal arbeidsavtalen suppleres i tråd med de nye kravene dersom arbeidstakeren ber om det. Arbeidsgiveren må etterkomme arbeidstakerens ønske så tidlig som mulig, og senest innen to måneder.

Helene Jameson Skrede (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om arbeidsrett. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best går frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Skrede-Helene-kopi.jpg

Helene Jameson Skrede (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring