Ny høyesterettsdom om erstatning ved heving av boligkjøp

Nylig avsa Høyesterett en dom om forholdet mellom erstatning for tapt verdistigning ved heving av et boligkjøp, og utbetaling forsinkelsesrenter.

sameiekontrakt, korttidsutleie, brygge, setningsskader, syk i ferien, trær på naboeiendommen, mangler, båt, gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre, strandsonen, depositumspengene, plan- og bygningsloven, innløsning, festetomt, brygge, dispensasjon, punktfeste, rådighetsinnskrenkninge, offentlige godkjennelser, eiendomsgrenser, ferien, ferie, erstatning, naboforhold, boligkjøp, heving, erstatning

Sakens bakgrunn

Saken gjaldt kjøp av en bolig hvor det ble avdekket betydelige mangler. Kjøperne fremsatte derfor krav om heving av kjøpet, noe lagmannsretten konkluderte med at det var grunnlag for. Retten tilkjente også kjøperne forsinkelsesrenter for en periode på ca. 3 år, ettersom det var omtrent 3 år siden hevingskravet ble fremsatt.

I den samme perioden hadde det vært en verdistigning på boligen. Kjøperne mente de også hadde krav på å få dette erstattet, og anket derfor saken til Høyesterett. Partene var uenige om hvordan forsinkelsesrentene og erstatningskravet skulle beregnes. Spørsmålet for Høyesterett var derfor om kjøperne hadde krav på erstatning for tapt verdistigning på eiendommen og utbetaling av forsinkelsesrenter, eller om det måtte foretas en samordning mellom disse kravene.

Erstatning ved heving av boligkjøp

Høyesterett tok utgangspunkt i avhendingsloven § 7-1. Etter denne bestemmelsen skal erstatning ved heving tilsvare “det økonomiske tapet partene har hatt som følgje av avtalebrotet”. Høyesterett la derfor til grunn at kjøperne skulle stilles i den samme økonomiske situasjonen som om selgeren hadde oppfylt kontrakten riktig. Det var således klart at kjøperne hadde krav på erstatning for tapt verdistigning. Høyesterett la imidlertid til grunn at kjøperne ikke skulle tjene på kontraktsbruddet. Ved erstatningsutmålingen måtte det dermed tas hensyn til utbetaling av forsinkelsesrenter.

Høyesteretts vurdering

For at kjøperne ikke skulle tjene på kontraktsbruddet, konkluderte Høyesterett med at beregningen av forsinkelsesrenter og erstatning for tapt verdistigning måtte samordnes. Samordningen ble gjennomført ved at det måtte gjøres fradrag for netto utbetalte forsinkelsesrenter i erstatningen for tapt verdistigning.

Dommens rekkevidde

Ut fra Høyesteretts generelle begrunnelse må det antas at samordning av forsinkelsesrenter og erstatning også kan gjøres i andre saker enn ved boligsalg. Det blir derfor spennende å se hvordan domstolene og forsikringsselskapene løser dette i fremtiden.

Andreas Damsgård

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om boligkjøp. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Andreas-480x480-1.jpg

Andreas Damsgård
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring