Advokaten forklarer: Kan du nekte overtakelse av boligen?

Den klare hovedregelen er at avtaler skal holdes. Dette gjelder også kjøp av bolig. Hva skal du gjøre dersom du skal overta boligen, men den er ubebolig – kan du nekte å overta?

ektefellebidrag

Fakta

Avvisningsretten er en ulovfestet rett for kjøper til å nekte overtakelse av boligen.

Grunnlag for avvisningsrett

Høyesterett har uttalt at avvisningsretten er forbeholdt “de klare tilfellene” hvor det vil virke sterkt urimelig om ikke kjøper skal kunne nekte å overta.

Et eksempel hvor avvisning vil være særlig aktuelt er hvor den kjøpte eiendommen på overtakelsestidspunktet ikke kan regnes som beboelig før den er utbedret. Slike tilfeller hvor sentrale funksjoner som vann, avløp eller strøm må utbedres, og utbedringen ikke vil være kortvarig kan gi grunnlag for å nekte å overta boligen. Det må vurderes i hver enkelt sak om det er sterkt urimelig om ikke kjøper skal nekte overtakelse.

Du kan risikere erstatning overfor selger om du nekter overtakelse uten at vilkårene er oppfylt. Det kan derfor være helt avgjørende med dyktig advokat som bistår deg i saken. Osloadvokatene har erfaring med å gi slik bistand og vi vurderer din rettslige situasjon. Jo tidligere vi kommer inn i prosessen, desto lettere er det å ivareta dine interesser.

Andre beføyelser

Dersom boligen er i dårligere stand enn forventet, men ikke tilstrekkelig for å nekte overtakelse finnes det andre grep du kan ta. Du kan blant annet holde tilbake deler av kjøpesummen som er nødvendig for å sikre ditt krav, jf.  avhendingsloven § 4-15.

Praksis fra domstolen – fuktskade i taket

I 2007 avsa Høyesterett en dom hvor et av spørsmålene var om kjøper hadde avvisningsrett, altså rett til å ikke overta boligen. Boligen var en leilighet i nest øverste etasje i et leilighetskompleks. Ved overtakelse oppdaget kjøper et riss i stuetaket med tilhørende misfarging. Risset viste seg å være fuktskader fra toppetasjens terrasse og kjøper nektet å overta leiligheten.

Høyesterett viste til at fuktskadene i taket var en mangel ved boligen. Derimot var boligen for øvrig fult beboelig og utbedringen av mangelen kunne for det meste gjøres fra etasjen over. Etter Høyesteretts syn forelå det da ikke noen rett til å nekte å overta boligen på grunn av fuktskaden i stuetaket.

Det er uvisst hvordan Høyesterett ville konkludert dersom rettingsarbeidet måtte gjøres fra leiligheten eller fuktskaden hadde vært mer omfattende eller andre steder i leiligheten. Saken må i alle tilfeller vurderes konkret.

Ørjan Onarheim

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Ta kontakt med Osloadvokatene

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag. Vi har lang erfaring med å sikre våre klienters interesser ved overtakelse av bolig.

Dersom forhold ved boligkjøpet fører til en rettslig tvist, har du dekning til advokatkostander i innboforsikringen din. Vi undersøker alltid om våre klienter har krav på dekning gjennom forsikringen sin.

Så ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om du har spørsmål.

– Kjøpte hus og fant mange feil. Kontaktet Osloadvokatene som ila 1 dag sendte reklamasjon og startet prosessen. Vi har fått fantastisk oppfølgning og er kjempefornøyd med både prosess og resultat. Vi endte opp med forlik på 1.8 millioner, som var langt over forventet, takket være Osloadvokatene. Jeg er ikke i tvil om hvem jeg ringer neste gang jeg trenger rettslig hjelp. Dette var over all forventning. Tusen takk for et fantastisk samarbeid og enestående oppfølging.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Orjan-480x480-1.jpg

Ørjan Onarheim
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring