Når kan en ektepakt settes til side?

Ektefeller kan inngå avtale om formuesordningen gjennom en ektepakt. For at en ektepakt skal være gyldig må bestemte formkrav være oppfylt. Hvis en ektepakt vil virke urimelig overfor en av ektefellene, kan den settes helt eller delvis til side.

pasientskade, ektepakt, sykemelding, sluttavtale, omsorgsdager, stillingsvern, vederlagskrav, gjeld, atferdsplassering, barnevernet tar barnet, bilkjøp, heve båtkjøp, offentlig skifte, samboer, medisinsk behandling, pasientskade, samboerkontrakt, gaver gitt på dødsleie, egenmelding, sykepenger, båt, varsling, feriepenger, barnets beste, avkortning, erstatning, alkoholpåvirkning, dagpenger, ektepakt

Ektepakt

Utgangspunktet i ekteskapsloven er at ektefeller har felleseie, og at alle eiendeler derfor skal deles likt. Gjennom en ektepakt kan det imidlertid avtales en annen formuesordning. Du kan lese mer om hva som kan avtales gjennom ektepakt her.

Formkrav

Loven oppstiller bestemte formkrav til ektepakter for at de skal være gyldige. For at en ektepakt skal være gyldig må den være skriftlig. Videre må ektefellene samtidig, og sammen med to vitner som begge ektefellene har godtatt, underskrive ektepakten. Vitnene må også underskrive ektepakten, eller vedkjenne seg sin tidligere underskrift mens begge ektefellene er til stedet. For at ektepakten skal være gyldig må vitnene være myndige og ved full sans og samling.

Fakta

Skal ektepakten få rettsvern mot ektefellenes kreditorer, må den tinglyses i Ekteskapsregisteret i Brønnøysundregisteret. En ektepakt som overdrar fast eiendom fra den ene ektefellen til den andre, må i tillegg tinglyses i tinglysningsregisteret.

Urimelig ektepakt

En ektepakt kan helt eller delvis settes ut av kraft hvis den virker urimelig overfor en av ektefellene. For å sette en ektepakt ut av kraft gjelder det en høy terskel. Å sette en ektepakt til side vil i praksis være mest aktuelt i ekteskap som har vart lenge, som for eksempel hvis den ene ektefellen har blitt økonomisk avhengig av den andre og at avtale om særeie medfører at ektefellen blir urimelig dårlig stilt ved skilsmisse. En ektepakt kan også være urimelig når den ene ektefellen har utnyttet den andre eller på annet måte ført vedkommende bak lyset.

Fakta

Om ektepakten ikke blir satt til side kan retten bestemme at ektefellen som blir urimelig dårlig stilt, blir tilkjent et beløp fra den andre ektefellen. Dette blir kalt for ektefellebidrag og reguleres av ekteskapsloven kapittel 16.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om familie, arv og skifte. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

Erlend Velle-Skretteberg (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Fri rettshjelp ved skilsmisseoppgjør

Fri rettshjelp er en ordning hvor staten betaler dine advokatutgifter, foruten en liten egenandel. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 350 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 540 000 kroner. Er inntekten under kr 100 000 blir det heller ingen egenandel.

Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak. Vi gjennomgår reglene med deg i første møte slik at du er trygg på dine advokatutgifter.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Erlend-480x480-1.jpg

Erlend Velle-Skretteberg (Permisjon)
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring