Når kan du kreve trær på naboeiendommen fjernet?

Utgangspunktet er at en eier bestemmer over sin egen eiendom. Naboloven åpner likevel for at det i enkelte tilfeller kan gjøres inngrep i eiendomsretten. I denne artikkel vil du få svar på hva som skal til for at du kan kreve trær på naboeiendommen fjernet.

trær på naboeiendommen

Snakk med naboen

Det er alltid lurt å starte med å kontakte naboen og forsøke å få til en dialog om problemet som har oppstått. Fortell naboen din hvordan du ser saken, og kom med forslag til hvordan problemet kan løses. Vær også åpen for naboens synspunkter. Begge parter tjener på å bli enige seg imellom.  

Når kan du kreve trær på naboeiendommen fjernet?

Naboloven regulerer når du kan kreve trær på naboeiendommen fjernet. Naboloven oppstiller egne regler for treets høyde, trær som er til vesentlig ulempe og trær som går over din eiendommen.

Trær som går over din eiendom

Etter naboloven § 12 kan du kutte trær, grener og røtter som stikker inn på eiendommen din dersom de er til skade eller ulempe for deg. Vilkåret om at trærne må være til skade eller ulempe skal ikke tolkes særlig strengt. Det er tilstrekkelig at for eksempel grener kommer inn over bringebærbuskene, hindrer ferdsel langs garasjen eller at det drysser barnåler ned i takrennen.

Dersom du ønsker å kutte trær og grener som går over din eiendom må du gi naboen varsel. Blir ikke trærne kuttet innen rimelig tid, kan du selv ta affære. Røtter kan man fjerne uten varsel.

Fakta

Du har ikke rett til å kutte trær, grener og røtter inn på naboens eiendom. Det betyr at du må kappe av treet ved grenselinjen.

Treets høyde

Etter naboloven § 3 kan en nabo kreve et tre fjernet dersom tre vilkår er oppfylt. For det første må høyden på treet overstige en tredjedel av distansen fra treet til naboeiendommen. Tredjedelsregelen innebærer at et tre som for eksempel står en meter fra nabogrensen, ikke kan være høyere en tre meter.

For det andre må treet være til skade eller særlig ulempe for deg. Hva som utgjør en skade eller ulempe kan variere, og må vurderes konkret i hver sak. Skaden eller ulempen trenger ikke å ha noen direkte økonomiske konsekvenser. Videre er både fysiske og mer psykiske forhold omfatta. Eksempler på forhold som kan utgjøre en særlig ulempe er trær som skygger for solen, hindrer utsikt eller etterlater seg mye avfall i form av blader eller grener.

Det siste vilkåret som må være oppfylt for at man skal kunne kreve et tre på naboeiendommen fjernet er at det ikke må ha nevneverdig betydning for eieren. Det må foretas en konkret vurdering etter objektive kriterier, hvor ideelle, estetiske og affeksjonsmessige interesser vil være av betydning. Subjektive forhold skal ikke tillegges vekt, det sentrale er om folk flest oppfatter synspunktene som relevante. Noen eksempler på trær som typisk vil kunne anses å ha nevneverdig betydning for eieren er trær som hindrer innsyn eller skaper ly for vind.

Er vilkårene oppfylt kan du kreve at treet fjernes

Er vilkårene i naboloven § 3 oppfylt, kan du kreve at eieren fjerner treet. Det er likevel viktig å være klar over at du ikke kan kreve felling i de tilfeller beskjæring vil være tilstrekkelig for at tilstanden blir lovlig. Har du lidd noen form for økonomisk tap som følge av det ulovlige tiltaket vil du kunne kreve erstatning av naboen.

Trær som er til vesentlig ulempe

Hvis treet er for lavt til å rammes av tredjedelsregelen, kan nabolovens generelle regel om hva en nabo må tåle komme til anvendelse. Det kommer frem av naboloven § 2 at ingen må ha, gjøre eller sette i gang noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendommen. Det må foretas en konkret vurdering der dine interesser blir veid opp mot naboens interesser i å beholde treet. Terskelen for å få fjernet et tre etter naboloven § 2 er høyere enn etter naboloven § 3.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i nabotvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Kristin Sundby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Dekker forsikringen min advokatutgifter?

I en nabokonflikt vil du normalt ha rettshjelpsdekning via din innbo- eller villaforsikring. Forsikringsselskapet vil normalt dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen. Vi undersøker alltid om du har krav på rettshjelp.

– Advokaten var super til å følge opp mine saker og var veldig hjelpsom uansett hva jeg trengte hjelp til. Hun er også flink til å informere om ting, og alltid hyggelig å snakke med. Anbefales på det sterkeste.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristin-480x480-1.jpg

Kristin Sundby
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring