Når en ansatt underpresterer

Som arbeidsgiver kan det være en utfordrende oppgave å håndtere ansatte som ikke leverer i henhold til avtaler og forventninger. Uansett årsak er det imidlertid viktig at du som arbeidsgiver adresserer problemet på en profesjonell og konstruktiv måte. I denne artikkelen vil du få gode råd og tips til hvordan du bør håndtere en ansatt som underpresterer.

lyd, vederlagskrav, hvite prikker, samvær, garasjeport, drenering, arealavvik, gaver, uføretrygd, gjeld, tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig, elektriske anlegget, masseoppsigelse, foreldreansvar, eierbrøk, fusk, egenmelding, båt, varemerkeloven, ekspropriasjon, erstatning, arbeidskontrakt, arbeidsgiver, konkurranseklausuler, permittering, varsling, oppfølgingsplan, underpresterer

Samtale med arbeidstakeren

Når en arbeidstaker underpresterer er det viktig å håndtere problemet før det rekker å utvikle seg. Dette ettersom underprestering over tid vil ha negativ innvirkning på effektivitet, resultater og engasjement i hele bedriften. Ta derfor tak i problemet tidlig, finn årsakene og vær tydelig.

Det anbefales å starte med å ha en samtale med den ansatte som underpresterer. I denne samtalen er det spesielt viktig å tenke på hvordan du som arbeidsgiver tilnærmer deg problemet. Som leder bør du være forståelsesfull og empatisk, samtidig som du er tydelig på at det ikke kan fortsette slik i lengden. Videre er det viktig at dere sammen finner årsaken til problemet, og finner tiltak som gjør at målene blir nådd.

Oppfølgingsplan for ansatte som underpresterer

Etter samtalen med arbeidstakeren anbefales det å utarbeide en oppfølgingsplan, ettersom det er viktig at arbeidstakere har mulighet til å forbedre seg. I oppfølgingsplanen bør det fremgå hva som er problemet, hva som skal forberedes, hvilke tiltak som skal gjennomføres og hvem som har ansvaret for disse.

Fakta

Det er viktig å gi den ansatte sjansen til å lykkes, og forsøke å finne ut hva vedkommende trenger for å få det til. Som arbeidsgiver bør du ha en viss tålmodighet, der arbeidstakeren må få øve og praktisere for å mestre arbeidet slik du som arbeidsgiver ønsker.

Husk å dokumenter!

Det er lurt å dokumentere at du og arbeidstakeren har hatt en samtale. Dette kan du for eksempel gjøres ved å følge opp samtalen med en e-post i etterkant, hvor du takker for samtalen og lister opp noen punkter om hva du forventer fremover.

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at en oppsigelse må være “saklig begrunnet”, men loven er taus om hvilke grunner som er gyldige. Det er imidlertid sikker rett at det avgjørende er om lederen har stilt krav, gitt nødvendig opplæring, gitt tydelige tilbakemeldinger og gitt medarbeideren mulighet til å forberede seg. Det er derfor viktig å ha dokumentert den oppfølgingen som er gjort.

Har du en ansatt som underpresterer?

Vi har flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse i saker innen arbeidsrett. Ta kontakt dersom du ønsker en uforpliktende vurdering av din sak. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Vi har konkurransedyktige priser på våre tjenester. Hver sak er individuell, og det er derfor vanskelig å tilby en forhåndsberegnet pris. Ta kontakt med oss, så kan vi angi hvor mye tid man normalt må regne med at går med til din sak. Utgifter til advokat løper ikke før advokat og klient er enige om oppdrag.

Vi kan bistå både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Vi kan tilby rammeavtaler til bedrifter. Ta kontakt med oss for å finne ut mer.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring