Næringseiendom: Eiendomsskatt

I denne artikkelen vil du få en oversikt over de viktigste reglene om eiendomsskatt på næringseiendom, og noen enkle råd i forbindelse med en eventuell klageprosess.

veirett, høy hekk, arealavvik, tre, gjerde mot nabo, åsetesrett, eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal skatt, som vil si at det er opp til kommunestyret i den enkelte kommune å avgjøre om det skal skrives ut eiendomsskatt eller ikke. Det er kommunestyret som beslutter hvilke eiendomstyper som skal beskattes, og størrelsen på skattesatsen. Skattesatsen for næringseiendom er på mellom 1 og 7 promille.

Eiendomsskattens grunnlag fastsettes gjennom en takst, som krever en utvendig befaring av eiendommen. Alminnelig taksering gjennomføres i utgangspunktet kun vært tiende år.

Verdsettelse og taksering av næringseiendom

Ved verdsettelse av næringseiendom skal man finne frem til den antatte omsetningsverdien. Ved den konkrete takseringen er det akseptert i praksis at kommunen benytter en hjelpemetode for å finne frem til den objektiviserte omsetningsverdien. Hvilken hjelpemetode kommunen benytter er gjerne inntatt i kommunens egne retningslinjer for taksering. Et eksempel på en metode er at byggets areal multipliseres med en fastsatt kvadratmeterpris basert på ulike eiendomstyper. Deretter gjøres det skjønnsmessige reduksjoner ved hjelp av justeringsfaktorer. Eksempler på slike faktorer er indre faktorer, ytre faktorer, etasjefaktorer og sonefaktorer.

Uavhengig av hvilken hjeplemetode kommunen benytter, tar også kommunen hensyn til ulike faktiske opplysninger om eiendommen når taksten skal fastsettes. I tillegg til informasjon som innhentes ved befaringen av eiendommen, kan dette være opplysninger om areal, byggeår og bygningstype.

Klageprosessen

Som eier av en næringseiendom har du rett til å påklage vedtaket i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt. Klagefristen er seks uker. En klage kan knytte seg både til den underliggende taksten, og til det formelle ved utskrivingen. Skatteyter kan i utgangspunktet påklage eiendomsskatten hvert år, med mindre det er klaget på samme grunnlag tidligere.

Dersom du vurderer å klage over eiendomsskatten, bør du starte med å fremskaffe all relevant informasjon om hvordan taksten er fremsatt, herunder be kommunen om innsyn i retningslinjer for taksering, underliggende takstgrunnlag og taksberegninger, samt eventuell annen dokumentasjon som ligger til grunn for takseringen. Skatteyter bør deretter kontrollere både de skjønnsmessige vurderingene og faktiske opplysningene som er blitt lagt til grunn. Erfaringsmessig kan det foreligge rene faktafeil til grunn for taksten, som for eksempel at informasjon som følger av matrikkelen er unøyaktig eller feil.

Fakta

Dersom du ønsker å klage på et skattevedtak, må klagen være skriftlig og sendes inn innen seks uker. Siden det ikke er anledning til å klage på samme grunnlag flere ganger, er det spesielt viktig at klagen er godt begrunnet samt at nødvendig dokumentasjon er vedlagt. Klagen behandles av en kommunalt oppnevnt klagenemnd.

Rettslig prøving

Skattyter kan ta ut søksmål for å prøve gyldigheten av utskrivingsvedtaket. Søksmålsfristen er seks måneder. Kommunen kan stille vilkår om at klageadgangen skal være uttømt før det kan reises søksmål.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i skatt- og eiendomssaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring