Kommunen måtte betale millionerstatning etter mobbing på skolen

En kommune ble dømt til å betale en 26 år gammel mann 1,8 millioner i erstatning etter at han mobbing på skolen under oppveksten.

Mobbing fra medelever

Gjennom store deler av skolegangen ble mannen utsatt for mobbing av medelever. Sammen med familien gikk han til sak mot kommunen. 26 åringen hevdet at skolen var klar over mobbingen, men gjorde ikke nok for å få slutt på den.

Hvilke krav kan stilles til skolen?

Det rettslige grunnlaget for å søke erstatning i slike saker er arbeidsgiveransvaret som norske kommuner har for sine ansatte i skolen.

Fakta

Ansvarsgrunnlaget forutsetter at ansatte i kommunen har opptrådt forsettlig eller uaktsomt. Et sentralt spørsmål i slike saker er hvilke krav en elev med rimelighet kan stille til at skolen skal forhindre mobbing.

Ved denne vurdering må det tas utgangspunkt i de krav som fulgte av skolelovgivningen i det aktuelle tidsrom hvor mobbing fant sted.

Grunnskoleloven og opplæringsloven

Grunnskoleloven gjaldt til 1.august 1999 da den ble avløst av opplæringsloven. Grunnskoleloven § 16 skulle sikre et godt psykisk og fysisk skolemiljø. I forskrift om grunnskolen av 17.11.89 nr. 1184 § 2-2 er det regler om tiltak mot elever som bryter reglene, blant annet at rektor kan beslutte bortvisning. Det vises også til opplæringsloven §§ 2-9 og 2-10 til kapittel 9a hvor skolens plikt til å fremme et godt psykososialt miljø lovfestes. Også barneloven § 30 tredje ledd gjelder for skolen når barnet er på skolen. Det vises også til FNs barnekonvensjon.

I saker som dette er det viktig å bruke advokater som jobber med erstatningsrett slik at du får den erstatningen som du har krav på. Sakene blir ofte store og kompliserte og det er viktig med bistand slik at du får bygget opp saken sin på en korrekt måte.

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

– Veldig god service. Topp kvalitet. Gode på lytting, formidling og kommunisering med klienter. Er du ut etter en som virkelig har evner til å utøve et skjønn, så er du her på rett sted. Anbefales på det sterkeste.

Tidligere klient - Oslo

Har du spørsmål angående mobbing og mulig krav på erstatning?

Ta kontakt med vår spesialiserte advokat for spørsmål eller en vurdering av din sak. Vi vil gjerne høre fra deg!

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring