Masseoppsigelse

Ved oppsigelse av flere enn ti arbeidstakere stilles det særlige krav til arbeidstakers fremgangsmåte. I tillegg til at oppsigelsen må være saklig begrunnet, gjelder det flere saksbehandlingsregler som skal sikre at oppsigelsen hviler på en grundig og forsvarlig vurdering. Vi undersøker om masseoppsigelsen er lovlig og sørger for at du får erstatning hvis den ikke er det.

lyd, vederlagskrav, hvite prikker, samvær, garasjeport, drenering, arealavvik, gaver, uføretrygd, gjeld, tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig, elektriske anlegget, masseoppsigelse

Hva er en masseoppsigelse?

Med masseoppsigelse menes oppsigelse av minst 10 arbeidstakere innenfor et tidsrom på 30 dager, uten at oppsigelsen er begrunnet i den enkelte arbeidstakers forhold. Det betyr at masseoppsigelser må begrunnes i virksomhetens forhold.

Fakta

Andre former for opphør av arbeidsforhold, som ikke er begrunnet i arbeidstakeres forhold, skal tas med i beregningen så fremt minst fem arbeidstakere sies opp. Dette kan for eksempel være oppsigelse som følge av sviktende arbeidsprestasjoner, samarbeidsproblemer eller tillitsbrudd.

Det gjelder særlige regler for masseoppsigelse

Det gjelder særlige regler og krav for masseoppsigelser. For det første må en arbeidsgiver som vurderer å gå til masseoppsigelse sende skriflig melding til NAV. Planlagte masseoppsigelser vil tidligst få virkning 30 dager etter at NAV er underrettet. Unnlatt melding om oppsigelse vil medføre at oppsigelsene ikke trer i kraft, og at arbeidsgivers lønnsforpliktelser overfor de ansatte vil fortsette.

Videre må arbeidsgiver så fort han blir klar over at masseoppsigelse er nødvendig, informere de tillitsvalgte om alle relevante forhold rundt masseoppsigelsen. Informasjonen skal være skriftlig, og blant annet inneholde opplysninger om grunnen til oppsigelsene og antall arbeidstakere som vil kunne bli sagt opp. Videre må arbeidsgiver innlede drøftinger med de tillitsvalgte hvor formålet er å komme frem til en avtale for å unngå masseoppsigelse eller for å redusere antall oppsagte. Dersom oppsigelse ikke kan unngås skal drøftingene omfatte mulige sosiale tiltak med sikte på blant annet støtte til omplassering eller omskolering. De tillitsvalgte kan la seg bistå av sakkyndige. Vi har flere dyktige advokater som har lang erfaring med å bistå i slike møter. Vi sørger for at deres interesser blir ivaretatt, og rådgir dere om veien videre.

Fakta

Arbeidsgiver fritas ikke for informasjons- og drøftelsesplikten dersom virksomheten ikke har tillitsvalgte. I virksomheter der arbeidstakerne ikke er fagorganiserte vil verneombudet normalt anses som tillitsvalgte. Videre vil begrepet også kunne omfatte andre valgte representanter for arbeidstakerne. Hvis arbeidstakerne ikke har noen naturlige representanter, må det legges til rette for at arbeidstakerne velger to tillitsvalgte så tidlig som mulig i oppsigelsesprosessen.

Hva har den ansatte krav på?

Ved masseoppsigelser har den ansatte de samme kravene som ved vanlige oppsigelser. Det betyr at oppsigelsen må ha saklig grunn, og at det gjelder bestemte formkrav. Hvis oppsigelsen ikke er gjort riktig, så kan det innebære at oppsigelsen er ugyldig. Da anses oppsigelsen for å ikke ha skjedd, og arbeidstaker står fortsatt i stillingen. Du kan lese mer om den ansattes krav her.

Helene Jameson Skrede (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i arbeidstvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Det påløper ikke advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Skrede-Helene-kopi.jpg

Helene Jameson Skrede (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring