Mangler ved bruktbil – fikk heve kjøpet

I en sak som nylig var oppe i Søndre Østfold tingrett krevde kjøperen av en bruktbil heving. Dersom dette ikke førte frem krevde han prisavslag.

Kort tid etter at kjøper tok over bilen viste det seg at den hadde en feil med viftereimen som forårsaket en motorskade. Kjøpesummen var 100 000 kr, og det kostet 76 000 kr å reparere feilen.

Var feilen med viftereimen en mangel?

Ettersom kjøpet var inngått mellom en bilforhandler og en privat person var det forbrukerkjøpsloven som regulerte forholdet. Etter loven foreligger det en mangel dersom bilen ikke svarer til det kjøperen har grunn til å forvente. Vurderingen av om det foreligger en mangel skal baseres på det tidspunkt risikoen for tingen går over på forbrukeren.

Bilen var 7 år gammel og så tilsynelatende ut til å være i god stand. Feilen med motoren skjedde bare tre måneder etter at kjøper tok over bilen, og etter at bilen var gått om lag 1777 kilometer. Sett hen til bilens alder, kjørelengde og tilstand mente retten at det ikke var påregnelig med en slik motorfeil.

Etter forbrukerkjøpsloven skal en mangel som viser seg innen seks måneder antas å ha foreligget på kjøpstidspunktet, om ikke annet kan godtgjøres av selgeren. Det er dermed selger som må bevise at mangelen har oppstått på et senere tidspunkt. I denne saken førte ikke selger noen bevis for noe annet, og retten la dermed legges til grunn at mangelen forelå da kjøper tok over bilen. Feilen med bilen var dermed å anse som en kjøpsrettslig mangel.

Heving

Etter forbrukerkjøpsloven kan heving kreves så lenge mangelen ikke er uvesentlig. Retten la vekt på at det kostet 76 000 kr å reparere bilen, og at dette var en betydelig del av kjøpesummen på 100 000 kr. Det var dermed klart at mangelen ikke var uvesentlig. Som følge av dette kunne kjøper heve kjøpet.

Kjøper fikk hele kjøpesummen på 100 000 kr tilbake, forutsatt at han leverte bilen tilbake. Kjøperen ble også tilkjent erstatning for økonomisk tap på 8 547 kr. Dette var erstatning for utgifter i forbindelse med omregistrering, undersøkelser for å avdekke mangelen og frakt av bilen. Videre måtte selger dekke kjøpers sakskostnader.

Adam Justin Ahlquist

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Fri rettshjelp?

Dersom du har innboforsikring kan du få dekket advokatutgifter opp til 100 000,-. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.

Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Våre advokater vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring. Ta kontakt med våre advokater for en uforpliktende prat. Det påløper ingen kostnader før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Jeg har fått bistand fra Osloadvokatene til å løse ulike juridiske tvister og saker, og jeg er meget godt fornøyd med både kunnskapsnivå, tilgjengelighet og ikke minst løsnings-grad. Kan anbefales.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Adam-480x480-1.jpg

Adam Justin Ahlquist
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring