Manglende fall til sluk

På et våtrom er det viktig at vann ikke samler seg opp i hjørner og kroker. TEK 17 oppstiller derfor bestemte krav til fall på gulvet. Er det ikke etablert fagmessig fall til sluket utgjør dette en mangel. Da kan du ha krav på retting, prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet.

avhendingsloven, ujevnt dekke, garasje, fall mot sluk, kaldtvann, mangel, lyd, regresskrav, skjønnssak, skatteregler utleie, avbestille, garanti, skatt utleie

TEK 17

TEK 17 er en forskrift som beskriver forskjellige krav til byggverk, og gjelder som hovedregel for alle nybygg og oppgraderinger av eldre boliger. Etter forskriften må vann kunne renne til sluket fra ethvert sted i våtrommet. I begrepet våtrom inngår bad, dusjrom og vaskerom. Dersom kravene i TEK 17 ikke er fulgt, foreligger det i utgangspunktet en kjøpsrettslig mangel, og du kan ha krav på retting, prisavslag, erstatning eller at avtalen heves.

Fakta

TEK 17 krever et fall på minimum 1:50 til sluket i et område på minst 0,8 meter ut fra sluket. Dette gjelder imidlertid bare dersom dusjen er rett over sluket. Om dusjen ikke er rett over sluket, må det være et fall på minimum 1:50 fra dusjens nedslagsfelt. For resten av våtrommet bestemmer forskriften at gulvet må ha et fall til sluket med minimum 1:100.

Manglende fall til sluk

Dersom du har kjøpt en bolig og oppdager at det ikke er fagmessig fall til sluket, er det viktig at du raskt reklamerer overfor selger. Dette fordi en rettidig reklamasjon er en forutsetning for å gjøre mangelskrav gjeldende. I reklamasjonen må du påberope deg den aktuelle mangelen, og at du på bakgrunn av dette vil gjøre krav gjeldende. Ta kontakt med oss. Vi forklarer deg nærmere hvordan dette gjøres.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Hvis du har kjøpt en bolig med feil og mangler lurer du kanskje på hva du bør gjøre, og om du selv står ansvarlig for feilen. Mangelsvurderingene kan være til dels komplekse og det er en fordel om man lar seg bistå av en erfaren advokaten. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i slike saker. Ta kontakt med oss dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Heidi Kristin Åsvang

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I mangelsaker vil du ofte kunne for advokatutgiftene dine dekket. I mange tilfeller vil innboforsikringen din dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som et utgangspunkt i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om din sak. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Heidi-480x480-1.jpg

Heidi Kristin Åsvang
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring