Lønnstyveri

Betaler ikke arbeidsgiver deg lovt lønn eller feriepenger? Fra 1.1.2022 er lønnstyveri straffbart. Vi hjelper deg med å få pengene du har krav på.

Hva er lønnstyveri?

Lønnstyveri er når arbeidsgiver ikke oppfyller sin plikt til å betale arbeidstaker lønn, overtid, feriepenger eller andre godtgjørelse han eller hun har krav på. For at arbeidsgiver skal kunne straffes må handlingen eller unnlatelse være gjort med vilje og med mål om å oppnå en uberettiget vinning. Handlingen eller unnlatelsen må også etter omstendighetene fremstå som utilbørlig. Etter straffeloven § 395 og 396 risikerer arbeidsgiver bot eller fengsel inntil 6 år for lonnstyveri.

Det vil ikke være grunnlag for straff dersom arbeidsgiver har en grunn til å ikke betale arbeidstaker. Et eksempel kan være at arbeidstaker ikke har utført det aktuelle arbeidet.

Lønnstyveri krever skyld

For at arbeidsgiver skal kunne straffes må arbeidsgiver ha handlet med “forsett”. Det vil si at arbeidsgiver må ha unnlatt å betale lønn bevisst og med vilje. I noen tilfeller kan imidlertid arbeidsgiver straffes selv om det ikke er utvist skyld. Det er tilfelle dersom manglende betaling skyldes at arbeidsgiver ikke kjenner til sentrale regler om lønn, som for eksempel retten til betaling for overtid.

Start med å ta kontakt med arbeidsgiver

Dersom arbeidsgiveren din ikke betaler lønn eller feriepenger til avtalt tid kan det foreligge en misforståelse eller et teknisk problem. Manglende betaling kan imidlertid også skyldes at arbeidsgiver ikke vil eller kan betale. I et slikt tilfelle bør du starte med å kontakte arbeidsgiveren din for å få klarhet i hvorfor du ikke får betalt. Blir pengene utbetalt etter kort tid vil saken være løst. Hvis det tar lang tid bør du ta kontakt med oss.

Hva hvis arbeidsgiver ikke betaler?

Det er ulike fremgangsmåter for å drive inn et utestående lønnskrav. Dersom det rettslig sett er klart at du som arbeidstaker har et lønnskrav, er vår erfaring at det er effektivt å begjære arbeidsgiver konkurs. Vi kan prosessen med å begjære arbeidsgiver konkurs, og sørger for at du får pengene du har krav på.

Hanne Kristiansen Wiik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om lønnstyveri. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt. Det påløper ingen kostnader før klient og advokat er enige om oppdrag.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Hanne-Wiik-480x480-1.jpg

Hanne Kristiansen Wiik
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring