Konkurranseklausuler

Enkelte arbeidstakere har inngående kunnskap om den virksomheten de er ansatt i, eller den tjenesten eller varen bedriften utvikler. Overfor slike arbeidstakere kan det være aktuelt å ta i bruk konkurranseklausuler. Men hva er egentlig en konkurranseklausul?

lyd, vederlagskrav, hvite prikker, samvær, garasjeport, drenering, arealavvik, gaver, uføretrygd, gjeld, tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig, elektriske anlegget, masseoppsigelse, foreldreansvar, eierbrøk, fusk, egenmelding, båt, varemerkeloven, ekspropriasjon, erstatning, arbeidskontrakt, arbeidsgiver, konkurranseklausuler

Hva er konkurranseklausuler?

Konkurranseklausuler benyttes for å begrense en arbeidstakers mulighet til å benytte seg av sine kunnskaper etter endt arbeidsforhold. En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser en arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet.

En konkurranseklausul bør ikke utformes generelt, ettersom et vilkår for dens gyldighet er at den ivaretar bedriftens behov for å beskytte seg mot konkurranse. Videre kan ikke konkurranseklausuler være for inngripende overfor arbeidstakere. Er konkurranseklausulen urimelig eller svært omfattende, kan det medføre at hele eller deler av klausulen er ugyldig.

Når kan en konkurranseklausul gjøres gjeldende?

En konkurranseklausul kan bare gjøres gjeldende når det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse. Om arbeidsgiveren har et særlig behov for vern mot konkurranse må vurderes konkret. Ved vurderingen vil det være særlig sentralt å se på hva slags kunnskap arbeidstakeren sitter på. Dersom arbeidstakeren har kunnskap om bedriftshemmeligheter eller sitter på “knowhow”-kunnskap vil ofte arbeidsgiveren ha et særlig behov for vern mot konkurranse. “Knowhow” er en betegnelse på detaljer, kunnskaper og erfaringer som hver for seg kan synes ubetydelig, men som samlet kan være avgjørende for en bedrifts konkurranseevne.

Fakta

Arbeidstakers stilling og ansettelsesforholdets lengde er relevante momenter i vurderingen av om arbeidstakeren har beskyttelsesverdig kunnskap om arbeidsgivers virksomhet. Et utgangspunkt er at ansatte som verken kan sies å ha en overordnet, ledende eller særlig betrodd stilling som regel ikke vil ha kunnskap som kan begrunne en konkurranseklausul.

Begrensninger i bruken av konkurranseklausuler

En konkurranseklausul kan bare gjøres gjeldende når oppsigelsen er begrunnet i arbeidstakers forhold, eller når arbeidstakeren selv har valgt å avslutte arbeidsforholdet. Videre kan en konkurranseklausul naturligvis bare gjøres gjeldende overfor virksomheter som arbeidsgivers virksomhet faktisk er i konkurranse med.

Fakta

Konkurranseklausuler kan ikke gjøres gjeldende lenger enn ett år etter arbeidsforholdets opphør.

Konkurranseklausuler utløser rett til lønn

Dersom arbeidsgiver gjør konkurranseklausulen gjeldende har arbeidstaker rett til lønn. Utgangspunktet er at arbeidstakeren har rett til full lønn, men hvis arbeidstakeren tjener mer enn 8 G, har den ansatte bare rett til 70 % av lønnen som overstiger 8 G. En arbeidstaker har ikke rett til kompensasjon for arbeidsvederlag som overstiger 12 G. Kompensasjonen beregnes på grunnlag av opptjent arbeidsvederlag de siste 12 månedene.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i arbeidstvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Vi har konkurransedyktige priser på våre tjenester. Hver sak er individuell, og det er dermed vanskelig å tilby en forhåndsberegnet pris. Kontakt oss så kan vi angi hvor mye tid man normalt må regne med at går med til din sak. Advokatkostnader løper ikke før vi er enige om et oppdrag.

Vi bistår både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Vi kan tilby rammeavtaler til bedrifter. Ta kontakt med oss for å finne ut mer.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring