Utfordringer ved bruk av håndverkertjenester

håndverkertjenester

Oppføring av ny bolig, renovering, oppussing av bad eller kjøkken, oppføring av garasje, terrasse eller annet, innebærer ofte behov for håndverkertjenester.

Var ikke håndverkertjenesten som planlagt

Dersom jobben ikke går som planlagt, resultatet ikke blir som avtalt eller det i etterkant viser seg at det foreligger feil og mangler, kan det gi deg rett på prisavslag, erstatning eller heving.

Etter renovering eller oppussing kan det ofte avdekkes mangel på resultatet, en mangel etter loven eller etter det som er avtalt. Hvis resultatet ikke er i samsvar med det som ble opplyst i avtalen, eller under markedsføringen, kan det også foreligge mangel.

Frist for reklamasjon på håndverkertjenester

Den enkelte er forpliktet til å reklamere, dvs. melde i fra, når det avdekkes feil og mangler. I tråd med håndverktjenesteloven § 22 må mangelen påberopes innen «rimelig tid» etter at den ble oppdaget, eller etter at den enkelte burde ha oppdaget mangelen. Fristen er relativ og må vurderes ut ifra det konkrete forhold. På samme måte som forbrukerkjøp settes fristen gjerne til 2 måneder etter at mangelen ble oppdaget.

Bestemmelsen setter også noen absolutte frister på 2 og 5 år, alt etter hvor lenge tjenesten er ment å vare ved vanlig bruk.
I tillegg til frister for reklamasjon stilles det også krav til dens innhold. Etter alminnelig kjøpsrett må du varsle om at tjenesten ikke har vært utført i henhold til avtalen, og at det således foreligger en mangel. Videre må denne mangelen angis som grunnlag for rettslige krav ovenfor håndverker.
Hvis du trenger bistand til å vurdere om du bør reklamere for mangel, kan du ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Feil og mangler ved håndverkertjenester

Opplever du problemer før, underveis eller etter at du har vært i kontakt med en håndverker, kan advokat.no rådgi deg om hvordan du bør gå frem. Vi kan også bistå ved utenrettslige tvisteløsningsorganer, forhandlinger og ved en eventuell rettslig behandling av saken.

Kontakt advokat.no med én gang du oppdager en mangel ved den varen eller tjenesten som håndverkeren skal levere eller har levert. Vi hjelper deg med å avbryte reklamasjons- og foreldelsesfrister, og å innhente den dokumentasjonen som vil være nødvendig i saken.

Vi hjelper deg også med å søke om rettshjelpdekning hos forsikringsselskapet ditt dersom du har innboforsikring eller annen forsikring som dekker kostnadene med din sak.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no