Måtte ikke fjerne trær og vegetasjon på eiendom

Vi bistod en klient som fikk stevning med krav om felling av trær, samt å holde fremtidig vegetasjon nede på 2,5 meter.

Kravet var fremsatt av en nabo som i 1985 kjøpte en ubebygget tomt i Nøtterøy kommune. Foran tomten ned mot sjøen var det en hytte fra før, og klient kjøpte denne eiendommen. Naboen fremmet stadig krav om felling av trær og tok til slutt ut søksmål om felling av trær mot klienten til advokaten.

Saken ble løst etter granneloven § 2. Fra vår side ble det anført at bare dersom de omstridte trær og vegetasjon er urimelig eller unødvendig til skade for saksøker, oppstår spørsmålet om fjerning eller retting. Videre anførte vi at det sedvanlige eller påregnelige vil sjelden være i strid med granneloven § 2. Vi mente videre at det var påregnelig at det ville være trær og vegetasjon på den saksøktes eiendom.

I rettens vurdering fremgår det at saksøkers utsikt er begrenset. Retten legger videre til grunn at det var ventelig for saksøker med store trær og betydelig vegetasjon på eiendommen til vår klient.

Retten tar så stilling til spørsmålet om den totale mengde og det totale omfang av trær og annen vegetasjon går utover det som var ventelig. Saksøker fikk kun fjerne ett tre og noe kratt som klient mente var uten betydning for han. Vi fikk medhold i at de øvrige trær og annen vegetasjon var ventelig og påregnelig.

I saker om krav om felling av trær får klient rettshjelpdekning, vi bistår med dette. Det betyr at det forsikringsselskap man har forsikret eiendommen sin i betaler 80% av advokatutgiftene.

Om du har spørsmål om felling av trær, eller har fått krav om felling av trær er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Ta kontakt med ansvarlig advokat Thor Gunnar Austin på tlf 924 38 158