Måtte ikke fjerne trær og vegetasjon på eiendom

Osloadvokatene bistod en klient som hadde mottatt en stevning fra naboen med krav om felling og beskjæring av trær ned til 2,5 meter.

Endringer avhendingsloven Ferdigattest

Søksmål om felling av trær

Kravet var fremsatt av en nabo som i 1985 hadde kjøpt en ubebygget tomt i Nøtterøy kommune. Foran tomten ned mot sjøen var det en hytte fra før, og vår klient kjøpte denne eiendommen. Naboen fremmet stadig krav om felling av trær og tok til slutt ut søksmål hvor han krevde at klient felte trærne.

Fjerning eller retting

Saken ble løst etter granneloven § 2. Fra vår side ble det anført at det bare var dersom de omstridte trærne og vegetasjonen utgjorde en urimelig eller unødvendig skade for saksøker, at spørsmålet om fjerning eller retting ville bli aktuelt. Videre anførte vi at det sedvanlige eller påregnelige sjelden vil være i strid med granneloven § 2. Vi anførte videre at det var påregnelig at det var trær og vegetasjon på vår klients eiendom.

Begrenset utsikt

I rettens vurdering fremgår det at naboens utsikt er begrenset på grunn av trærne/vegetasjonen på vår klients eiendom. Retten legger imidlertid til grunn at store trær og betydelig vegetasjon på eiendommen til vår klient var påregnelig for saksøker.

Vurdering av om det totale omfanget av vegetasjon lå innenfor normalen

Retten tok til slutt stilling til spørsmålet om det totale omfanget av trær og annen vegetasjon gikk utover det som var påregnelig. Naboen fikk kun medhold i at han fikk fjerne ett tre og noe kratt som klient mente var uten betydning for klient selv. Vi fikk medhold i at de øvrige trær og annen vegetasjon lå innenfor det som var ventelig og derfor ikke var til urimelig skade for naboens eiendom.

 

Tone Lise Holmen Seglem

Senioradvokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Rettshjelpsdekning

I saker om krav om felling av trær kan man få innvilget rettshjelpdekning via sin innboforsikring. Vi kan bistå med å søke om dette. En slik dekning innebærer at forsikringen dekker 80% av advokatutgiftene oppad til sakens økonomiske verdi eller 100 000 kroner.

– Advokaten min har fremstått som svært profesjonell og kompetent da de kjempet saken min og vant. Hele firmaet har også ellers vært forståelsesfulle og sympatiske under hele prosessen. Vil absolutt kunne anbefale dem videre.

Tidligere klient - Oslo

Har du spørsmål rundt trær?

Om du har spørsmål om felling av trær, eller har fått krav om felling av trær er du velkommen til å ta kontakt med oss.

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Tone-Lise-480x480-1.jpg

Tone Lise Holmen Seglem
Senioradvokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring